Spänst i benen – träning ger trygghet

Kursen på Norrvalla  (1-3.9.2017) är inhiberad på grund av för få deltagare.

Repetitionskurs 7-9.10.2017 på Lehmiranta
Kursen är avsedd för dig som tidigare gått en Spänst i benen-kurs. Under kursen repeterar vi benvänliga motionsövningar och går kortfattat igenom vad en benvänlig livsstil innefattar. Målet med kursen är att få mod och stöd till motionshandledning och att repetera de viktigaste hörnstenarna inom benvänlig motion.

Kursenär avgiftsfi och inkluderar utbildning, material och inkvartering i dubbelrum med helpension. Tilläggspriset för enkelrum är 22 €/dygn. 

Anmälningar och förfrågningar tfn 020 7288 882, veronica.biaudet@spfpension.fi.

 

Anmälningsblankett Lehmiranta