Spänst i benen – träning ger trygghet

Repetitionskurs 1-3.9.2017 på Lehmiranta
Kursen är avsedd för dig som tidigare gått en Spänst i benen-kurs. Under kursen repeterar vi benvänliga motionsövningar och går kortfattat igenom vad en benvänlig livsstil innefattar. Målet med kursen är att få mod och stöd till motionshandledning och att repetera de viktigaste hörnstenarna inom benvänlig motion.

Kursen på Norrvalla  (7-9.10.2017) är inhiberad på grund av för få deltagare.

Kursen kostar 40 € och inkluderar utbildning, material och inkvartering i dubbelrum med helpension. Tilläggspriset för enkelrum är 22 €/dygn, dvs. kurspriset med inkvartering i enkelrum är 84 €. 

Anmälningar och förfrågningar tfn 020 7288 882, veronica.biaudet@spfpension.fi.

 

Anmälningsblankett Lehmiranta
Anmälningsblankett Norrvalla blanketten på din dator innan du fyller i den.