Blanketter

 

Ansökningsblankett för Förbundspaketet 

Öppna blanketten i Adobe Reader för att fylla i den (om du inte har Adobe Reader installerat på din dator kan du hämta det gratis här https://get.adobe.com/se/reader/), ladda ner blanketten till din dator innan du börjar fylla i den och kom ihåg att spara blanketten när du fyllt i den. Skriv sedan ut och underteckna.

Du kan också skriva ut den tomma blanketten och fylla i den med penna, underteckna och skicka in.

I blanketten ska du fylla i föreningens kontaktuppgifter, bidragets ändamål, belopp, samt en motivering till ansökan om bidrag. Utbetalning av understöd förutsätter att tidigare års erhållna understöd är redovisade till förbundet.


Föreningens kontaktuppgifter kan fyllas i här eller blanketten laddas ner som Word-dokument eller PDF.


Blanketten returneras omedelbart efter föreningens årsmöte och konstituerande styrelsesammanträde. Fyll i i formuläret länkat ovan, skicka per post till Svenska pensionärsförbundet r.f., PB 129, 00101 Helsingfors eller e-post till kansliet@spfpension.fi.
 


Årsrapport kan fyllas i på den här sidan. Instruktioner, blanketter i olika format och webbformulär finns samlade på den sidan.


PDF-blankett för att anhålla om förtjänsttecken och bordsstandar Ladda ner blanketten till din dator innan du börjar fylla i den. Öppna blanketten i Adobe Reader. Kom ihåg att spara blanketten när du fyllt i den. Skriv ut och underteckna.


Beställ en webbplats till din förening

Här kan SPF-föreningar beställa en gratis webbplats


Varubeställning
Blankett för beställning av varor från SPF:s kansli


Reseräkning (pdf-fil)
För SPF:s förtroendevalda och personal. Tips: använd tabbtangenten för att navigera mellan fälten.