Utredningsman föreslår
att invalidavdraget slopas

Utredaren Kalle Könkkölä har utarbetat en rad förslag till alternativa besparingar inom servicen för personer med funktionsnedsättning. Enligt förslagen är det möjligt att uppnå besparingar på sammanlagt cirka 74 miljoner euro.

Utredaren överlämnade sitt förslag till familje- och omsorgsminister Juha Rehula fredagen den 14 oktober. Läs mera om Könkköläs föreslag här

Tiotusen demonstrerade för VCS

Mer än tiotusen personer hsamlades lördagen den 8 oktober på Salutorget i Vasa för att protestera mot regeringens planer på att beröva Vasa centralsjukhus den omfattande jourverksamheten. Vården ska i stället koncentreras till Seinäjoki.

Henrik Svarfvar ordförande för SPF i Österbotten, som själv just genomgår en tuff behandling mot cancer, var en av dem som protesterade. I sitt tal tog han fasta på att många äldre i Österbotten inte kan finska. För dem skulle det vara en katastrof att möta enspråkigt finska läkare och vårdare i Seinäjoki. Läs mera här.

De äldre oroar sig för pengarna

De äldre oroar sig för att pengarna inte ska räcka till, för att bli ensamma och för att de inte ska få den social- och hälsovård de behöver, framgår av en undersökning som Pensionärsförbundens intresseorganisation (PIO) låtit göra.

Slutsatserna bygger på en undersökning som TNS Gallup gjorde i våras. TNS Gallup frågade 1109 finländare i åldern 55-84 år hur de ser på sin situation i dag och vilka utmaningar som väntar Finlands äldre befolkning om tio är.

Läs mera

Läs hela rapporten här (enbart på finska)

Regeringen öppnar pensionssluss
för 60+are utan jobb

Regeringen öppnar för att personer som är över 60 år och som har varit arbetslösa i mer än fem år ska  få gå i förtidspension.

- Regeringen har beslutat att genomföra denna Lex Lindström, avgörandet är inte beroende av arbetsmarknadsparterna, sade utrikesminister Timo Soini (Sannf) vid regeringens presskonferens torsdagen den 1 september.

Sannfinländarna och framförallt arbets- och justitieminister Jari Lindström har gjort frågan till sin hjärtesak. Sammanlagt handlar det om 5000 personer som kan beröras av en tidigare pensionering.

Läs mera.

Läs också forskaren Elina Aholas artikel om hur nedskärningarna i FPA-stöden påverkar hushållens inkomster 2017.

Norrback: Ingen bedömning av språkliga konsekvenser i vården

Social- och hälsovårdsministeriets linjedragningar om hur servicen till den svenskspråkiga befolkningen ska tryggas i samband med social- och hälsovårdsreformen är en besvikelse.

Social- och hälsovårdsministeriet uppdaterade den 31 augusti förslaget till regeringsproposition om vård- och landskapsreformen. Utkastet skickas nu ut på en tio veckor lång remissrunda till kommuner, samkommuner och andra instanser. 

”Någon egentlig konsekvensbedömning om hur de språkliga rättigheterna förverkligas kan man inte tala om”, säger Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback.

Läs mera:

 

Dags att anmäla sig till
PangSÅNGFesten 2017

Den andra PangSÅNGFesten ordnas i Ha­galund i  Esbo 10-12.2.2017. Det är nu möjligt att anmäla sifg till PangSÅNGFesten. Sista anmälningsdag är 1 december. Anmälningsblanketterna hittar du här

Den första festen, som ordnades i 2015 på samma ställe och samlade omkring 400 sångare. 
PangSÅNGFest 2017 riktar sig till sångare i pensionärskörer och till enskilda sångare. Läs sångfestens pinfärska broschyr här.

De gamlas dag
firas i oktober

De gamlas dag och vecka firas 2-9 oktober 2016, och i år är temat "Lust att lära sig". President Sauli Niinistö är beskyddare för firandet. 

För att hjälpa er planera program för De gamlas dag och vecka skickar Centralförbundet för de gamlas väl nu ut material som producerats för evenemanget. Detta första utskick, som innehåller två tidningar och två affischer, har skickats till drygt 2500 adresser, bland annat till kommuner, för­eningar, läroanstalter, församlingar och servicehus. 

Vi har tryckt 8000 affischer och 16 000 tidningar, och dessa kan ni beställa enligt behov. För beställningar på över 40 affischer och tidningar  behöver vi ett bidrag för att täcka portot, och vid sådana beställningar är det därför viktigt att ni anger faktureringsa­dress.
 
Ytterligare beställningar kan göras per e-post (tilaukset.vanhustenviikko@vtkl.fi) eller tele­fon (09) 3508 600. Tidningen finns på både svenska och finska. Mer information om De gamlas vecka finns på www.vtkl.fi/vanhustenviikko. 
 

Arbetspensionsfonderna
innehåller 180 miljarder

Arbetspensionssystemets tillgångar ökade år 2015 med 7,4 miljarder euro och uppgick vid årets slut till 180,7 miljarder euro, rapporterar Pensionsskyddscentralen.

Ökningen grundade sig på placeringsavkastningen. Arbetspensionssystemets utgifter översteg inkomsterna för andra året i rad. År 2015 var inkomsterna 24,7 miljarder euro, utgifterna 25,8 miljarder euro och placeringsavkastningen 8,5 miljarder euro.

Inkomsterna inom den pensionssystemet för den privata sektorn var 15,4 miljarder euro och utgifterna 16,5 miljarder euro.  Placeringsavkastningen var 5,5 miljarder euro.

Inom pensionssystemet för den offentliga sektorn var inkomsterna och utgifterna 9,3 miljarder euro och placeringsavkastningen 3,0 miljarder euro.

Läs hela pressmeddelandet.

134 miljoner ska sparas
på läkemedel 2017

Enligt statsminister Juha Sipiläs (C) regeringsprogram ska en besparing på 150 miljoner euro göras i de årliga kostnaderna för läkemedelsersättningar från och med år 2017. En del besparingar har redan gjorts under innevarande, men regeringen har inte nått sitt mål. 134 miljoner euro till ska sparas för att nå målet 2017.

Professor Heikki Ruskoaho vid Helsingfors universitet har på begäran av social- och hälsovårdsministeriet utrett hur uppdaterade ersättningssystemet och klassificeringen av sjukdomar och läkemedel är i samband med läkemedelsbesparingarna för 2017. Han kartlade även möjligheten att öka läkemedelsutbytet och utredde andra möjliga sparåtgärder.

Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter beredningen av läkemedelsbesparingarna för år 2017 och resultaten av utredningsmannens rapport dryftas som en del av beredningsarbetet.  

Läs Heikki Ruskoahos rapport. Rapporten finns enbart på finska. 

God Tid

De äldres vecka lyfter fram IT-kunskap

Verksamhetsledaren #7 Denna vecka firar vi De äldres vecka med ett mångsidigt utbud av aktiviteter runtomkring i Svenskfinland. I början av veckan inföll den nationella SeniorSurf-dagen som också uppmärksammats på många håll och kanter. Läs mera »
Berit Dahlin
Publicerad 07.10.2016 kl. 05:40

Dags att sortera sommarens bilder

IT-BITEN #7 Sommaren är över. De mörka kvällarna lockar igen till att sitta mera framför datorn för att fördriva tiden. Kanske en regnig eftermiddag, eller två, kunde användas för att samla ihop alla bilder från sommaren och få ordning på dem?Läs mera »
Eric Jansson
Publicerad 07.10.2016 kl. 08:08

Det mångsidiga vattenglaset

UPPSNAPPAT #7 Natriumsilikat har möjligtvis en del av läsarna kommit i beröring med någon gång, för länge sedan visserligen, och särskilt om de varit verksamma i köksregionerna.Läs mera »
Anders G. Lindqvist
Publicerad 07.10.2016 kl. 08:01

Ett förbund i kulturens tjänst

LEDARE #7 Kultur är ett mångtydigt ord. Enligt mitt lexikon betyder ordet ”andlig och materiell odling”. Ordet står också för bildning. Uppfattningarna är många om vad kultur är och borde vara.Läs mera »
Ole Norrback
Publicerad 07.10.2016 kl. 08:00

Zoologiska balkongstudier

Uppsnappat #6 Ovanför mitt balkongfönster i Hagalund, dit jag flyttade på försommaren, bor en bofinksfamilj, hyresfritt av allt att döma, vilket jag väl unnar dem, intressanta som de har varit att studera. Läs mera »
Anders G. Lindqvist
Publicerad 02.09.2016 kl. 07:40

Att tänka på när du reser med smarttelefon och platta

It-biten # 6 Användning av mobiltelefon utanför det egna landets gränser innebär i allmänhet extra avgifter. Läs mera »
Robert Riska
Publicerad 01.09.2016 kl. 07:36

Enkla svar på svåra frågor – finns de?

Ledare # 6 Inte ens svaret på rubrikens fråga är enkelt. ”Knappast” eller ”sällan”, är väl de mest täckande svaren, men de är ju inte enkla eller entydiga. Som absolut svar är ordet ”aldrig” inte långt borta från sanningen, men ändå inte helt sant. Läs mera »
Ole Norrback
Publicerad 02.09.2016 kl. 07:33

Östersjön inte längre bara fredens hav

INTERVJU – Jag ser inga gränser, säger Yrsa Grüne, 68, nybliven pensionär och aktiv skribent i frågor som handlar om säkerhets- och försvarspolitik. God Tid träffade henne för en intervju om säkerhetsläget vid Östersjön. Läs mera »
Markus West
Publicerad 08.06.2016 kl. 10:28

PangSÅNGFest på kommande

Verksamhetsledaren # 5 Inom förbundet är planeringen nu i full gång inför följande PangSÅNGFest som kommer att gå av stapeln 10-12 februari 2017. Platsen är liksom förra gången Esbo kulturcentrum i Hagalund. Läs mera »
Berit Dahlin
Publicerad 03.06.2016 kl. 11:36

Brister i vården av de äldre

Ledare # 5 Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket inom social- och hälsovården, har nyligen publicerat en rapport om kvaliteten i åldringsvården. I många avseenden är den alarmerande.Läs mera »
Ole Norrback
Publicerad 03.06.2016 kl. 11:07

PangSÅNGFest

SÄNDNING från SPF:s vårmöte den 25 April

Sändningen kan ses här nedan eller på förbundets Bambuserkonto:

Så här krymper bidragen 2016


De förmåner som är bundna till folkpensionsindex krymper med 0,4 procent 2016, meddelar Folkpensionsanstalten. Samtidigt minskar sjukvårdsersättningarna och för läkemedelsersättningar införs en ny självrisk. Läs mera:

Dags för stora
kryssningen

Det är dags att anmäla sig till den Stora finlandssvenska kryssningen den 3-4 februari 2017. Kryssningen som arrangeras av Svenska bildningsförbundet i samarbete med bland annat Svenska pensionärsförbundet är en del av Finlands 100-årsfirande.

Vi fyller hela Viking Gabriella  under 20 timmar. Det blir mångsidig underhållning med FORK, Marion Rung, Susann Sonntag’s, Frida Andersson, Arne Alligator, Benjamin, Sofia Sida och många fler. Du hittar hela programmet här.

God Tid på bokmässan

Bokmässan i Helsingfors (27-30 oktober) är  årets största litterära evenemang på svenska i Finland. I år uppträder inte mindre än 230 författare, redaktörer, forskare, illustratörer, journalister och övriga kulturarbetare i 126 svenska programpunkter på Edith Södergran- och Tottiscenen.

Också Svenska pensionärsförbundet medverkar i bokmässan. Ni hittar vår monter i avdelningen "Finlandssvenska boken" Tillsammans med en rad andra finlandssvenska tidskrifter presenterar vi förbundets medlemstidning God Tid.

Ni kan träffa tidningens chefredaktör Markus West torsdagen den 27.10 (kl 15-20) eller fredagen den 28.10 (kl 10-15).

Läs mera om bokmässans svenskspråkiga program här.

Guldålder
– men inte för alla

Tankesmedjan Magma har i samarbete med Svenska pensionärsförbundet genomfört en ny utredning,Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024.

Denna framåtblickande omvärldsanalys granskar hur pensionärernas liv och verksamhetsförutsättningar påverkas när lagstiftningen förändras, pensionärernas andel av befolkningen ökar och den offentliga sektorn tvingas spara.

Du hittar den som PDF här.

*****************

Dialog i tiden -
Konsten att åldras

Hur ser du ditt liv som gammal? Vilka nya utmaningar och möjligheter innebär det? Dessa är ett par av de frågor som utgör temat för utställningen Dialog i tiden – konsten att åldras som öppnar i Heureka i oktober. 

På tisdagar och under veckoslut erbjuds möjlighet att välja en rundtur på svenska. De svenska guidningarna bokas i förväg. Läs mera om utställningen här.

Vi berättar
vår historia

God Tid har i år publierat en rad berättelser som deltog i Svenska pensionärsförbundets skrivartävling "Berätta din historia", som avgjordes 2015. De nu publicerade bidragen har alla belönats med hedersomnämnanden. Vinnarbidragen publicerades redan förra året.

På läsarnas önskemål har God Tid samlat de publicerade berättelserna här.

 

Ragnar Backström - När Porkalaområdet tömdes.

Levi Berglund - Några minnen från min barndomstid.

Britta Broberg - Med morfar på kuskbocken.

Ossian Enqvist - Några glimtar ur mitt liv.

Bengt Gustafsson - Till flydda tider återgår...

Gunilla Hellman - Växterna i mitt liv

Christina Lång - Af velocipedåkning blifver man vacker och berest

Hely Kallio - Jag har lärt Selim spela.

Rehabilitering
för äldre via FPA

Vi har hört att på vissa platser finns det inte tillräckligt info om  FPA-bekostade rehabiliteringskurser för äldre och för personer utanför arbetslivet för att uppehålla och förbättra funktionsförmåga. Samtidigt grubblar vi över varför kurserna inte fylls och vi måste annullera på grund av för få deltagare, berättar Nina Karlsberg, Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa vid Härmä Rehab i Österbotten. Läs mera:

100-årsfesten
som tar skruv

Nästa år fyller Finland 100 år. Jubileumsårets program växer så det knakar, de enskilda programförslagen är nu uppe i nästan 2 000. Jubileumsåret håller på att ta skruv ordentligt. Jubileumsåret och det erbjuds med säkerhet något för var och en. Svenska pensionärsförbundets PangSÅNGFest 2017 är förbundets viktigaste bidrag till firandet av Finlands självständighet.

Läs mera om förberedelserna för 100-årsfesten.

Krav på 
säkrare bussar

Olycksutredningscentralen rekommenderar att bussarna i framtiden byggs säkrare. Ändringar föreslås för fronten, baksidan av sätena, armstöden och säkerhetsbältena.

De nya rekommendationerna är ett resultat av en bussolycka i Högfors i juli ifjol. En personbilsförare misstänks ha gjort självmord genom att frontalkrocka med bussen. I bussen, som hade 19 passagerare, reste en grupp pensionärer från Lappfjärd i Kristinestad. Bussföraren och sex passagerare skadades allvarlig.

HBL skrev om rapporten i dag. (24 maj)

God Tid intervjuade tidigare i år Greger Lindell, som var chaufför i olycksbussen. I sin nya buss har han redan vidtagit en del av de åtgärder som Olycksutredningscentralen föreslår.

 

Ny spännande digital hälsotjänst till SPF

Svenska pensionärsförbundets styrelse godkände den 14 januari Wellmo, en ny digital hälsotjänst, som nu blir tillgänglig för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar.

Se artikeln på sidan 9 i God Tid 1/2016 eller IT-sidan för mer information. I artikeln förekom fel epost-adress, observera därför att du kan anmäla dig som Wellmo användare genom att skicka e-post till wellmo@spfpension.fi.

Wellmo är tillgängligt för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar som har en smarttelefon.