De äldre oroar sig för pengarna

De äldre oroar sig för att pengarna inte ska räcka till, för att bli ensamma och för att de inte ska få den social- och hälsovård de behöver, framgår av en undersökning som Pensionärsförbundens intresseorganisation (PIO) låtit göra.

Slutsatserna bygger på en undersökning som TNS Gallup gjorde i våras. TNS Gallup frågade 1109 finländare i åldern 55-84 år hur de ser på sin situation i dag och vilka utmaningar som väntar Finlands äldre befolkning om tio är.

Läs mera

Läs hela rapporten här (enbart på finska)

Gåkampen 2016 är i gång!

Startskottet för Gåkampen 29016 gick 10 september i Helsingfors. Vi hade omkring 110 personer med på festen, många av dem Svenska pensionärsförbundets medlemmar.

Gåkampen invigdes av riksdagledamot Eva Biaudet och för underhållningen svarade Thomas Lundin och Calle Petterson. Publiken gymnastiserade, promenerade och njöt av sällskapet och det vackra höstvädret.

Den 2 oktober blir det gåfest i Jakobstad. Men vänta inte till dess. Anmäl dig genast till Gåkampen 2016.

Regeringen öppnar pensionssluss
för 60+are utan jobb

Regeringen öppnar för att personer som är över 60 år och som har varit arbetslösa i mer än fem år ska  få gå i förtidspension.

- Regeringen har beslutat att genomföra denna Lex Lindström, avgörandet är inte beroende av arbetsmarknadsparterna, sade utrikesminister Timo Soini (Sannf) vid regeringens presskonferens torsdagen den 1 september.

Sannfinländarna och framförallt arbets- och justitieminister Jari Lindström har gjort frågan till sin hjärtesak. Sammanlagt handlar det om 5000 personer som kan beröras av en tidigare pensionering.

Läs mera.

Läs också forskaren Elina Aholas artikel om hur nedskärningarna i FPA-stöden påverkar hushållens inkomster 2017.

Norrback: Ingen bedömning av språkliga konsekvenser i vården

Social- och hälsovårdsministeriets linjedragningar om hur servicen till den svenskspråkiga befolkningen ska tryggas i samband med social- och hälsovårdsreformen är en besvikelse.

Social- och hälsovårdsministeriet uppdaterade den 31 augusti förslaget till regeringsproposition om vård- och landskapsreformen. Utkastet skickas nu ut på en tio veckor lång remissrunda till kommuner, samkommuner och andra instanser. 

”Någon egentlig konsekvensbedömning om hur de språkliga rättigheterna förverkligas kan man inte tala om”, säger Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback.

Läs mera:

 

Dags att anmäla sig till
PangSÅNGFesten 2017

Den andra PangSÅNGFesten ordnas i Ha­galund i  Esbo 10-12.2.2017. Det är nu möjligt att anmäla sifg till PangSÅNGFesten. Sista anmälningsdag är 1 december. Anmälningsblanketterna hittar du här

Den första festen, som ordnades i 2015 på samma ställe och samlade omkring 400 sångare. 
PangSÅNGFest 2017 riktar sig till sångare i pensionärskörer och till enskilda sångare. Läs sångfestens pinfärska broschyr här.

Svenska föreningar riskerar
att strykas ur föreningsregistret

Närmare 2 000 svensk- eller tvåspråkiga föreningar riskerar att strykas ur föreningsregistret, rapporterar Svenska Yle.
Patent- och registerstyrelsen kommer att rensa bort de föreningar som myndigheten tror att är inaktiva föreningar. En del av de föreningar som nämns är medlemmar i Svenska pensionärsförbundet. Läs mera:

Närståendevårdare får
rätt till två dagar ledigt

Närståendevårdare får från och med den 1 juli rätt till minst två dygn ledigt per kalendermånad.

Närståendevårdare som är bundna vid vården dygnet runt har rätt till minst tre dygn ledigt per månad. Avsikten är att ledigheterna ska kunna användas i delar på ett mer flexibelt sätt än vad som i dag är fallet.

”En närståendevårdare har rätt till tjänster som stöder närståendevårdarens vårduppgift samt ledigheter från och med lagens ikraftträdande oberoende av om avtalet om närståendevård eller vård- och serviceplanen har setts över”, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet.

Kommunen ska vid behov komma överens med närståendevårdaren om hur de lediga dagarna kan användas retroaktivt.

Läs hela pressmeddelandet från Social- och hälsovårdsministeriet här.

Radiodoktorn läggs ner

Radiodoktorn hör till de program som läggs ner när Radio Vega den 1 september görs om för att locka till sig en yngre publik.

När Svenska pensionärsförbundets tidning God tid i våras skrev om Vegas kanalförnyelse var Radiodoktorn ett av de program som tidningens läsare särskilt lyfte fram och ville att radioledningen skulle hålla kvar.

Pensionärsförbundet har vänt sig till Radio Vegas ledning och bett den ompröva beslutet att lägga ner Radiodoktorn. Läs uttalandet här:

Läs mera.

De gamlas dag
firas i oktober

De gamlas dag och vecka firas 2-9 oktober 2016, och i år är temat "Lust att lära sig". President Sauli Niinistö är beskyddare för firandet. 

För att hjälpa er planera program för De gamlas dag och vecka skickar Centralförbundet för de gamlas väl nu ut material som producerats för evenemanget. Detta första utskick, som innehåller två tidningar och två affischer, har skickats till drygt 2500 adresser, bland annat till kommuner, för­eningar, läroanstalter, församlingar och servicehus. 

Vi har tryckt 8000 affischer och 16 000 tidningar, och dessa kan ni beställa enligt behov. För beställningar på över 40 affischer och tidningar  behöver vi ett bidrag för att täcka portot, och vid sådana beställningar är det därför viktigt att ni anger faktureringsa­dress.
 
Ytterligare beställningar kan göras per e-post (tilaukset.vanhustenviikko@vtkl.fi) eller tele­fon (09) 3508 600. Tidningen finns på både svenska och finska. Mer information om De gamlas vecka finns på www.vtkl.fi/vanhustenviikko. 
 

Arbetspensionsfonderna
innehåller 180 miljarder

Arbetspensionssystemets tillgångar ökade år 2015 med 7,4 miljarder euro och uppgick vid årets slut till 180,7 miljarder euro, rapporterar Pensionsskyddscentralen.

Ökningen grundade sig på placeringsavkastningen. Arbetspensionssystemets utgifter översteg inkomsterna för andra året i rad. År 2015 var inkomsterna 24,7 miljarder euro, utgifterna 25,8 miljarder euro och placeringsavkastningen 8,5 miljarder euro.

Inkomsterna inom den pensionssystemet för den privata sektorn var 15,4 miljarder euro och utgifterna 16,5 miljarder euro.  Placeringsavkastningen var 5,5 miljarder euro.

Inom pensionssystemet för den offentliga sektorn var inkomsterna och utgifterna 9,3 miljarder euro och placeringsavkastningen 3,0 miljarder euro.

Läs hela pressmeddelandet.

134 miljoner ska sparas
på läkemedel 2017

Enligt statsminister Juha Sipiläs (C) regeringsprogram ska en besparing på 150 miljoner euro göras i de årliga kostnaderna för läkemedelsersättningar från och med år 2017. En del besparingar har redan gjorts under innevarande, men regeringen har inte nått sitt mål. 134 miljoner euro till ska sparas för att nå målet 2017.

Professor Heikki Ruskoaho vid Helsingfors universitet har på begäran av social- och hälsovårdsministeriet utrett hur uppdaterade ersättningssystemet och klassificeringen av sjukdomar och läkemedel är i samband med läkemedelsbesparingarna för 2017. Han kartlade även möjligheten att öka läkemedelsutbytet och utredde andra möjliga sparåtgärder.

Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter beredningen av läkemedelsbesparingarna för år 2017 och resultaten av utredningsmannens rapport dryftas som en del av beredningsarbetet.  

Läs Heikki Ruskoahos rapport. Rapporten finns enbart på finska. 

Norrback: Dags att åtgärda vanvården

Vanvård inom äldrevården är mycket vanligt i Finland, rapporterar tillsynsverket Valvira.

Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback säger att det är viktigt att Valvira och social- och hälsovårdsministeriet tar rapporten om vanvård på största allvar.

-  Om 93 procent av de vårdanställda i en så pass stor undersökning säger att det förekommer vanvård på deras arbetsplats så är det allvarligt, säger Norrback.

Läs hela pressmeddelandet från Svenska pensionärsförbundet.

God Tid

Zoologiska balkongstudier

Uppsnappat #6 Ovanför mitt balkongfönster i Hagalund, dit jag flyttade på försommaren, bor en bofinksfamilj, hyresfritt av allt att döma, vilket jag väl unnar dem, intressanta som de har varit att studera. Läs mera »
Anders G. Lindqvist
Publicerad 02.09.2016 kl. 07:40

Att tänka på när du reser med smarttelefon och platta

It-biten # 6 Användning av mobiltelefon utanför det egna landets gränser innebär i allmänhet extra avgifter. Läs mera »
Robert Riska
Publicerad 01.09.2016 kl. 07:36

Enkla svar på svåra frågor – finns de?

Ledare # 6 Inte ens svaret på rubrikens fråga är enkelt. ”Knappast” eller ”sällan”, är väl de mest täckande svaren, men de är ju inte enkla eller entydiga. Som absolut svar är ordet ”aldrig” inte långt borta från sanningen, men ändå inte helt sant. Läs mera »
Ole Norrback
Publicerad 02.09.2016 kl. 07:33

Östersjön inte längre bara fredens hav

INTERVJU – Jag ser inga gränser, säger Yrsa Grüne, 68, nybliven pensionär och aktiv skribent i frågor som handlar om säkerhets- och försvarspolitik. God Tid träffade henne för en intervju om säkerhetsläget vid Östersjön. Läs mera »
Markus West
Publicerad 08.06.2016 kl. 10:28

PangSÅNGFest på kommande

Verksamhetsledaren # 5 Inom förbundet är planeringen nu i full gång inför följande PangSÅNGFest som kommer att gå av stapeln 10-12 februari 2017. Platsen är liksom förra gången Esbo kulturcentrum i Hagalund. Läs mera »
Berit Dahlin
Publicerad 03.06.2016 kl. 11:36

PangSÅNGFest

Aktuellt

SPF: Låt kommunerna sköta äldreomsorgen

Staten tar över finansieringen av social- och hälsovården i landet från och med  1 januari 2019. Det är kontentan av den information som regeringen idag (6 april) gav ut om social- och hälsovårdsreformen.Läs mera »
Markus West
Publicerad 06.04.2016 kl. 15:02

Sipilä öppnar för fem vårdområden

Statsminister Juha Sipilä (c) öppnar i en intervju för HBL upp för fem vårdområden kring landets fem universitetssjukhus.Läs mera »
Markus West
Publicerad 15.03.2016 kl. 08:42

Allt fler äldre reser med läsplattan i bagaget

För många äldre resenärer är det en njutning att planera och boka resan själv. Med datorns, läsplattans eller mobiltelefonens hjälp söker yngre, datorvana pensionärer prisvärda resor, drömmer om nya resmål och delar ibland med sig av semesterminnen på nätet.Läs mera »
Markus West
Publicerad 03.03.2016 kl. 08:58

SÄNDNING från SPF:s vårmöte den 25 April

Sändningen kan ses här nedan eller på förbundets Bambuserkonto:

Så här krymper bidragen 2016


De förmåner som är bundna till folkpensionsindex krymper med 0,4 procent 2016, meddelar Folkpensionsanstalten. Samtidigt minskar sjukvårdsersättningarna och för läkemedelsersättningar införs en ny självrisk. Läs mera:

Foto: Yles bildtjänst.

Radio Vega blir Yle Vega

Den 1 september byter Radio Vega skepnad. I marknadsföringen av kanalen lovar Svenska Yle en enhetligare kanal som reagerar snabbare och är mera angelägen och närvarande i din vardag.

I höst får Vegapubliken stifta närmare bekantskap Nicke Aldén och Magnus Hansén, två av Radio X3M:s mest kända profiler. De flyttar nu över till Yle Vega för att ge kanalen ett lyft.

Svenska pensionärsförbundet har inför kanalförnyelsen protesterat mot att Yle Vega lägger ner Radiodoktorn, ett program med många vänner bland de äldre lyssnarna.

Yle backar inte. Så här svarade Svenska Yles ledning:

”Radiodoktorn är ett populärt program, men vi ser att digitaliseringen förändrat också det sätt på vilket lyssnarna vill kommunicera om hälsorelaterade frågor. Allt fler föredrar att ställa sina personliga och ofta känsliga spörsmål via webben, medan intresset för att ringa in minskar i alla åldrar."

En av avsikterna med kanalförnyelsen är att locka till sig en växande yngre publik.

I Sverige gjorde Sveriges Radio tvärtom. I maj lanserade SR en digital kanal som uttryckligen riktar sig till dem som är över 60.

– Det finns över två miljoner svenskar som är över 60 och nu ger vi dem det som många av dem önskar. Bra musik från 50-talet och framåt, samt guldkorn från vårt helt otroliga radioarkiv, sade Leif Eriksson, projektledare för den nya kanalen, när P4 Plus hade premiär.

Du kan lyssna på P4 Plus genom att klicka här:

Markus West

Rehabilitering
för äldre via FPA

Vi har hört att på vissa platser finns det inte tillräckligt info om  FPA-bekostade rehabiliteringskurser för äldre och för personer utanför arbetslivet för att uppehålla och förbättra funktionsförmåga. Samtidigt grubblar vi över varför kurserna inte fylls och vi måste annullera på grund av för få deltagare, berättar Nina Karlsberg, Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa vid Härmä Rehab i Österbotten. Läs mera:

100-årsfesten
som tar skruv

Nästa år fyller Finland 100 år. Jubileumsårets program växer så det knakar, de enskilda programförslagen är nu uppe i nästan 2 000. Jubileumsåret håller på att ta skruv ordentligt. Jubileumsåret och det erbjuds med säkerhet något för var och en. Svenska pensionärsförbundets PangSÅNGFest 2017 är förbundets viktigaste bidrag till firandet av Finlands självständighet.

Läs mera om förberedelserna för 100-årsfesten.

Krav på 
säkrare bussar

Olycksutredningscentralen rekommenderar att bussarna i framtiden byggs säkrare. Ändringar föreslås för fronten, baksidan av sätena, armstöden och säkerhetsbältena.

De nya rekommendationerna är ett resultat av en bussolycka i Högfors i juli ifjol. En personbilsförare misstänks ha gjort självmord genom att frontalkrocka med bussen. I bussen, som hade 19 passagerare, reste en grupp pensionärer från Lappfjärd i Kristinestad. Bussföraren och sex passagerare skadades allvarlig.

HBL skrev om rapporten i dag. (24 maj)

God Tid intervjuade tidigare i år Greger Lindell, som var chaufför i olycksbussen. I sin nya buss har han redan vidtagit en del av de åtgärder som Olycksutredningscentralen föreslår.

 

Ny spännande digital hälsotjänst till SPF

Svenska pensionärsförbundets styrelse godkände den 14 januari Wellmo, en ny digital hälsotjänst, som nu blir tillgänglig för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar.

Se artikeln på sidan 9 i God Tid 1/2016 eller IT-sidan för mer information. I artikeln förekom fel epost-adress, observera därför att du kan anmäla dig som Wellmo användare genom att skicka e-post till wellmo@spfpension.fi.

Wellmo är tillgängligt för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar som har en smarttelefon.

 

Guldålder
– men inte för alla

Tankesmedjan Magma har i samarbete med Svenska pensionärsförbundet genomfört en ny utredning,Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024.

Denna framåtblickande omvärldsanalys granskar hur pensionärernas liv och verksamhetsförutsättningar påverkas när lagstiftningen förändras, pensionärernas andel av befolkningen ökar och den offentliga sektorn tvingas spara.

Du hittar den som PDF här.

*****************