Pensionärsförbundet sände live från Pensionärsparlamentet i Lycksele

Du kan ta del av torsdagens och fredagens diskussioner genom att titta på videon här nedanför. Pensionärsparlamentet ordnades av SPF Österbotten och SPF Seniorernas Västerbottensdistrikt.

 

Torsdagens sändning:

 


Fredagens sändning:

 

 

Paneldiskussion:

 

 

 

Speed-dejting:

 

 

Aktuellt

Helsingfors: Inga sökande till svensk hemvård

Helsingfors stad har lera gånger sökt personer som kan svenska till den svenskspråkiga hemvården men misslyckats. I den senaste rekryteringen i början av 2017 fanns det inga sökande som kunde svenska, rapporterar Svenska Yle.Läs mera »
Publicerad 18.05.2017 kl. 08:53

Större valfrihet inom social- och hälsovården

Regeringen föreslår att invånarna ska få större möjligheter att själva välja vårdtjänster när social- och hälsovårdsreformen förverkligas 2019. Regeringen lämnade den 9 maj in en proposition med förslag till valfrihetslagstiftning till riksdagen.Läs mera »
Publicerad 09.05.2017 kl. 14:06

Vad hände på vårmötet? Titta på vår stream

Svenska pensionärsförbundet höll sitt vårmöte den 25 april på Svenska handelshögskolan i Vasa. Efter mötet i går avgjordes pensionärsförbundets frågesportsfinal 2017. Segern gick också i år till Arkadia pensionärer från Helsingfors. Mötet och frågesportsfinalen streamades på förbundets Facebooksida och webbplats.

 

 
 

God Tid

Hemvården - hot och möjligheter

Ledare # 4 Institutet för hälsa och välfärd, som upprätthålls av staten, har gjort en bred utredning om hemvården för äldre. Utredningen baserar sig på förfrågningar till ett stort antal producenter av vårdtjänster, som kommuner, samkommuner, tredje sektorns organisationer och privata företag. De som får service eller deras anhöriga har inte tillfrågats!Läs mera »
Ole Norrback
Publicerad 03.05.2017 kl. 11:33

Bankkorten utvecklas – kontaktlös betalning 

It-biten # 4 Det var inte länge sedan som bankkorten förnyades och fick ett litet chip i ena ändan, som används istället för magnetbandet. En del kanske tycker att det inte var länge sedan bankböckerna ersattes av bankkort.Läs mera »
Eric Jansson
Publicerad 05.05.2017 kl. 08:31

Välbesökt vårmöte i Vasa

Verksamhetsledaren # 4 Svenska pensionärsförbundet höll ett välbesökt vårmöte den 25 april på Svenska handelshögskolan i Vasa. 105 delegater från 40 föreningar deltog samt ett stort antal åhörare.Läs mera »
Berit Dahlin
Publicerad 05.05.2017 kl. 08:26

Folkpensionen sjunker,
medicinerna blir dyrare 2017

De förmåner som är bundna till folkpensionsindex sänks vid årsskiftet med 0,85 procent. Det här drabbar inte minst dem som får folkpension och garantipension.  2017 är folkpensionen 628,85 euro/månad för ensamstående och 557,79 euro/månad för den som lever i ett parförhållande

2017 ändras också läkemedelsersättningarna. Här följer ett sammandrag av de förändringar i Folkpensionsanstaltens förmåner som berör Finlands pensionärer. Texten är en redigerad version av FPA:s pressmeddelande. Läs mera:

Nyblivna pensionärer
har allt bättre ekonomi

Pensionärerna har fått bättre ekonomi under de 20 senaste åren, framgår  det av Pensionsskyddscentralens (PSC) undersökning om hur pensionärernas ekonomi utvecklats åren 1995–2015.

Enligt undersökningen har den genomsnittliga totalpensionen ökat reellt med en tredjedel under de tjugo åren. Största delen av ökningen förklaras av förändringar i gruppen pensionärer.

Låga inkomster är lika vanliga bland pensionärer som bland befolkningen i genomsnitt. Sämst ekonomi har sjukpensionärer som är yngre än 55 år. Ensamboende pensionärer har en högre risk att vara låginkomsttagare än genomsnittet.

Läs mer om undersökningen här.

Pensionärsförbundet
JO-anmäler Helsingfors

Helsingfors stad publicerade nyligen en utredning som avslöjar att möjligheterna att få äldreomsorg på svenska är små i Helsingfors. Enligt utredningen får bara 15 procent av dem som vill ha hemvård på svenska vård på modersmålet.

Svenska pensionärsförbundet r.f.  har i dag (2 februari) anhållit om att Justitieombudsmannen gör en bedömning av om vårdens kvalitet på svenska för äldre i Helsingfors är förenlig med lagstiftningens syfte, särskilt med hänsyn till grundlagens och språklagens stadganden.

"Vi är inte ute efter att pricka Helsingfors stad. Situationen kan vara minst lika svår i andra kommuner, men mot bakgrund av de förändringar som är på gång inom social- och hälsovården är det viktigt att vi får ett prejudikat om vad som är förenligt med finländsk lag", säger Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback.

Läs hela anmälan här:

Pensionärsförbundets JO-anmälan fick stor uppmärksamhet. Både Svenska YLE och Hufvudstadsbladet rapporterade om anmälan.

Förbundsordförande Ole Norrback och Korsholms Pensionärsförenings ordförande Monica Sirén-Aura uppvaktade Årets Pensionär 2016 Henrik Svarfvar i Korsholm.

Henrik Svarfvar årets pensionär

Henrik Svarfvar från Korsholm har valts till Årets pensionär 2016 av Svenska pensionärsförbundets styrelse.

Henrik Svarfvar, som just nu genomgår en tuff cancerbehandling, har varit aktiv i Svenska pensionärsförbundet sedan 2005. Han har suttit i förbundets styrelse sedan 2006 och är nu dess viceordförande. Henrik har dessutom en rad förtroendeuppdrag i Korsholms Pensionärsförening och SPF Österbotten. Läs mera:

SPF uppvaktade riksdagen
om de lägsta pensionerna

Svenska pensionärsförbundet uppvaktade fredagen den 2 december den allsvenska riksdagsgruppen (i gruppen ingår svenska- och tvåspråkiga ledamöter från samtliga riksdagspartier) i en rad frågor som är av stor vikt för Finlands svenskspråkiga pensionärsbefolkning.

Svenska pensionärsförbundet tog band annat upp följande frågor:

  • riksdagen bör kräva en noggrann utvärdering av social- och hälsvårdsreformens språkliga konsekvenser innan lagförslaget godkänns.
  • sänkningen av garanti- och folkpensionerna samt höjningen av självriskandelen för vård, mediciner och transporter bör omprövas.
  • pensionärer, som så önskar, bör i fortsättningen också bli betjänade med vanliga brevförsändelser när staten tar i bruk en e-postlåda för myndighetsinformation. Övergångstiden bör göras tillräckligt lång.
  • Läs hela utlåtandet här:

Höstmötet direktsändes på nätet

Igår, torsdagen den 24.11.2016, höll Svenska pensionärsförbundet höstmöte i Tammerfors. Vi direktsände hela evenemanget från klockan 12:30 till 16:30 via Facebook. Videon ligger kvar på förbundets webblats och ni kan även titta på den i efterhand. Titta gärna in och lämna en kommentar! Kom ihåg att skruva upp volymen i videospelaren.

 

 
 
 

PangSÅNGFest

Vill du bli
skolfarfar?

I Svenskfinland finns det mer än 100 skolor som har minst en skolfarfar. God Tid skrev i januari om Karl-Erik Nyman, skolfarfar i St Karins svenska skola. Här hjälper han Sara Laitinen med en kärvande såg. Drömmer du om att bli skolfarfar eller  -morfar? Gå in och bekanta dig med vad det handlar om här.

Vi berättar
vår historia

God Tid har  publierat en rad berättelser som deltog i Svenska pensionärsförbundets skrivartävling "Berätta din historia", som avgjordes 2015. De nu publicerade bidragen har alla belönats med hedersomnämnanden. Vinnarbidragen publicerades redan 2015.

På läsarnas önskemål har God Tid samlat de publicerade berättelserna här.

 

Ragnar Backström - När Porkalaområdet tömdes.

Levi Berglund - Några minnen från min barndomstid.

Britta Broberg - Med morfar på kuskbocken.

Ossian Enqvist - Några glimtar ur mitt liv.

Bengt Gustafsson - Till flydda tider återgår...

Gunilla Hellman - Växterna i mitt liv

Christina Lång - Af velocipedåkning blifver man vacker och berest

Hely Kallio - Jag har lärt Selim spela.

Guldålder
– men inte för alla

Tankesmedjan Magma har i samarbete med Svenska pensionärsförbundet genomfört en ny utredning,Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024.

Denna framåtblickande omvärldsanalys granskar hur pensionärernas liv och verksamhetsförutsättningar påverkas när lagstiftningen förändras, pensionärernas andel av befolkningen ökar och den offentliga sektorn tvingas spara.

Du hittar den som PDF här.

*****************

Rehabilitering
för äldre via FPA

Vi har hört att på vissa platser finns det inte tillräckligt info om  FPA-bekostade rehabiliteringskurser för äldre och för personer utanför arbetslivet för att uppehålla och förbättra funktionsförmåga. Samtidigt grubblar vi över varför kurserna inte fylls och vi måste annullera på grund av för få deltagare, berättar Nina Karlsberg, Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa vid Härmä Rehab i Österbotten. Läs mera:

Krav på 
säkrare bussar

Olycksutredningscentralen rekommenderar att bussarna i framtiden byggs säkrare. Ändringar föreslås för fronten, baksidan av sätena, armstöden och säkerhetsbältena.

De nya rekommendationerna är ett resultat av en bussolycka i Högfors i juli ifjol. En personbilsförare misstänks ha gjort självmord genom att frontalkrocka med bussen. I bussen, som hade 19 passagerare, reste en grupp pensionärer från Lappfjärd i Kristinestad. Bussföraren och sex passagerare skadades allvarlig.

HBL skrev om rapporten i dag. (24 maj)

God Tid intervjuade tidigare i år Greger Lindell, som var chaufför i olycksbussen. I sin nya buss har han redan vidtagit en del av de åtgärder som Olycksutredningscentralen föreslår.

 

Ny spännande digital hälsotjänst till SPF

Svenska pensionärsförbundets styrelse godkände den 14 januari Wellmo, en ny digital hälsotjänst, som nu blir tillgänglig för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar.

Se artikeln på sidan 9 i God Tid 1/2016 eller IT-sidan för mer information. I artikeln förekom fel epost-adress, observera därför att du kan anmäla dig som Wellmo användare genom att skicka e-post till wellmo@spfpension.fi.

Wellmo är tillgängligt för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar som har en smarttelefon.