Boulemästerskap i Mariehamn

Publicerad 09.06.2017 kl. 09:18
Verksamhetsledaren #5 Svenska pensionärsförbundets motionskampanj är nu avslutad. Kampanjen som pågick under tiden 15.3-15.5 aktiverade många pensionärer i hela landet. Långt över 500 motionskuponger sändes in till kansliet! Bland alla som sänt in kupongen utlottades en seniorkryssning för två personer samt tio teaterbiljetter. Alla som vann teaterbiljetter kontaktas personligen.

En lista på de 20 flitigaste pensionärerna presenteras på sidan 15.
Under sommaren fortsätter vi på temat motion och uppmanar alla att pröva på den populära motionsformen boule eller pétanque. Boule är ett samlingsnamn för olika klotspel där man ska komma så nära en målkula som möjligt. Pétanque är det yngsta av boulespelen. Det moderna spelet boule har sitt ursprung i Frankrike och boule är det franska ordet för klot. 

Som med alla sporter finns det en lång historia bakom och redan de gamla egyptierna spelade boule och även grekerna och romarna. Under medeltiden erövrade boulen Frankrike, England och stora delar av Tyskland. Till Sverige kom spelet redan på 1940-talet  och en av förgrundsgestalterna bakom spelets utveckling och genomslagskraft var Prins Bertil.
Förbundet har länge diskuterat att ordna något mästerskap i någon motionsform och valet föll på boule, eftersom många föreningar redan nu har boule som en del av sitt program och ordnar regelbundna bouleträffar och -tävlingar. 
Boule är en motionsform som är förhållandevis billig att utöva och den kräver ingen märkvärdigare utrustning. Boule passar lika bra för kvinnor som män och det är också en motionsform där alla åldrar kan delta. Genom att spela boule tränar man upp smidighet, balans och psykisk styrka. Man kan spela boule året om, men många föredrar att spela endast under sommaren då man kan spela utomhus. Liksom alla motionsformer har även boule sina egna regler, men grunderna kan man lära sig på 10 minuter och många säger att efter en timme så är man fast! 

Förbundets första boulemästerskap ordnas den 23 augusti i Mariehamn. Platsen är sportplanen invid Strandnäs skola. 
Mästerskapet ordnas som ett öppet mästerskap för förbundets medlemmar. Sammanlagt 60 lag ryms med. Ett lag består av 3 spelare. Egna bouleklot medtages. Mästerskapet spelas enligt det så kallade monradsystemet. Beträffande reglerna så följs de internationella spelreglerna för boule/pétanque som antogs av förbundsstyrelsen för Svenska Bouleförbundet 21.2.2017.
Boulemästerskapet kommer att gå av stapeln mellan kl. 9.00 och 13.30 för att möjliggöra hemfärd med eftermiddagsfärjan m/s Viking Grace kl. 14.25 från Mariehamn till Åbo.
Fina pokaler utdelas till de tre bästa lagen.
Som arrangör för boulemästerskapet står Svenska pensionärsförbundet tillsammans med Mariehamns Pensionärsförening. 
Den kalla våren har bromsat boulespelarna i många regioner, men nu får vi hoppas att värmen kommer och spelarna kan komma i gång! Anmälningstiden utgår 28.6. 
För närmare information och anmälning kontakta verksamhetsledaren per tfn 020 7288812 eller epost, berit.dahlin@spfpension.fi.
Trevlig sommar!

Berit Dahlin
verksamhetsledare

Berit Dahlin

Vill du bli
skolfarfar?

I Svenskfinland finns det mer än 100 skolor som har minst en skolfarfar. God Tid skrev i januari om Karl-Erik Nyman, skolfarfar i St Karins svenska skola. Här hjälper han Sara Laitinen med en kärvande såg. Drömmer du om att bli skolfarfar eller  -morfar? Gå in och bekanta dig med vad det handlar om här.

Vi berättar
vår historia

God Tid har  publierat en rad berättelser som deltog i Svenska pensionärsförbundets skrivartävling "Berätta din historia", som avgjordes 2015. De nu publicerade bidragen har alla belönats med hedersomnämnanden. Vinnarbidragen publicerades redan 2015.

På läsarnas önskemål har God Tid samlat de publicerade berättelserna här.

 

Ragnar Backström - När Porkalaområdet tömdes.

Levi Berglund - Några minnen från min barndomstid.

Britta Broberg - Med morfar på kuskbocken.

Ossian Enqvist - Några glimtar ur mitt liv.

Bengt Gustafsson - Till flydda tider återgår...

Gunilla Hellman - Växterna i mitt liv

Christina Lång - Af velocipedåkning blifver man vacker och berest

Hely Kallio - Jag har lärt Selim spela.

Guldålder
– men inte för alla

Tankesmedjan Magma har i samarbete med Svenska pensionärsförbundet genomfört en ny utredning,Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024.

Denna framåtblickande omvärldsanalys granskar hur pensionärernas liv och verksamhetsförutsättningar påverkas när lagstiftningen förändras, pensionärernas andel av befolkningen ökar och den offentliga sektorn tvingas spara.

Du hittar den som PDF här.

*****************

Rehabilitering
för äldre via FPA

Vi har hört att på vissa platser finns det inte tillräckligt info om  FPA-bekostade rehabiliteringskurser för äldre och för personer utanför arbetslivet för att uppehålla och förbättra funktionsförmåga. Samtidigt grubblar vi över varför kurserna inte fylls och vi måste annullera på grund av för få deltagare, berättar Nina Karlsberg, Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa vid Härmä Rehab i Österbotten. Läs mera:

Krav på 
säkrare bussar

Olycksutredningscentralen rekommenderar att bussarna i framtiden byggs säkrare. Ändringar föreslås för fronten, baksidan av sätena, armstöden och säkerhetsbältena.

De nya rekommendationerna är ett resultat av en bussolycka i Högfors i juli ifjol. En personbilsförare misstänks ha gjort självmord genom att frontalkrocka med bussen. I bussen, som hade 19 passagerare, reste en grupp pensionärer från Lappfjärd i Kristinestad. Bussföraren och sex passagerare skadades allvarlig.

HBL skrev om rapporten i dag. (24 maj)

God Tid intervjuade tidigare i år Greger Lindell, som var chaufför i olycksbussen. I sin nya buss har han redan vidtagit en del av de åtgärder som Olycksutredningscentralen föreslår.

 

Ny spännande digital hälsotjänst till SPF

Svenska pensionärsförbundets styrelse godkände den 14 januari Wellmo, en ny digital hälsotjänst, som nu blir tillgänglig för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar.

Se artikeln på sidan 9 i God Tid 1/2016 eller IT-sidan för mer information. I artikeln förekom fel epost-adress, observera därför att du kan anmäla dig som Wellmo användare genom att skicka e-post till wellmo@spfpension.fi.

Wellmo är tillgängligt för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar som har en smarttelefon.