58695.jpg

"Helsingfors svar om vården räcker inte"

02.06.2017 kl. 08:15
Svenska pensionärsförbundet nöjer sig inte med Helsingfors stads svar på förbundets JO-anmälan av bristerna i tillgången till hemvård på svenska i Helsingfors.

En enkät som socialverket publicerade i vintras visar att 64 procent av hemvårdens svenskspråkiga klienter aldrig får service på svenska, en ökning med 10 procentenheter på bara ett år.

Helsingfors stad ger ett utförligt svar om de åtgärder som vidtagits. Staden hänvisar till svårigheterna med att rekrytera personal som kan svenska, men lämnar huvudfrågan obesvarad.

”Är situationen i överensstämmelse med lagstiftningens krav, och om inte, vad avser staden att göra, ” säger Svenska pensionärsförbundet i sitt svar till Justitieombudsmannen.

Läs social- och hälsovårdsverkets svar till Justitieombudsmannen:

Läs Svenska pensionärsförbundets svar:

 

 

 

Markus West

Åldras tryggt - om vård i livets slutskede

Läs mer om seminariet:

Vill du bli
skolfarfar?

I Svenskfinland finns det mer än 100 skolor som har minst en skolfarfar. God Tid skrev i januari om Karl-Erik Nyman, skolfarfar i St Karins svenska skola. Här hjälper han Sara Laitinen med en kärvande såg. Drömmer du om att bli skolfarfar eller  -morfar? Gå in och bekanta dig med vad det handlar om här.

Guldålder
– men inte för alla

Tankesmedjan Magma har i samarbete med Svenska pensionärsförbundet genomfört en ny utredning,Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024.

Denna framåtblickande omvärldsanalys granskar hur pensionärernas liv och verksamhetsförutsättningar påverkas när lagstiftningen förändras, pensionärernas andel av befolkningen ökar och den offentliga sektorn tvingas spara.

Du hittar den som PDF här.

*****************

Ny spännande digital hälsotjänst till SPF

Svenska pensionärsförbundets styrelse godkände den 14 januari Wellmo, en ny digital hälsotjänst, som nu blir tillgänglig för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar.

Se artikeln på sidan 9 i God Tid 1/2016 eller IT-sidan för mer information. I artikeln förekom fel epost-adress, observera därför att du kan anmäla dig som Wellmo användare genom att skicka e-post till wellmo@spfpension.fi.

Wellmo är tillgängligt för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar som har en smarttelefon.