59126.jpg

Nya  rekommendationer för en bra vård

Publicerad 26.06.2017 kl. 16:03
Finland har fått en pinfärsk kvalitetsrekommendation som ska trygga ett bra åldrande och förbättra servicen till de äldre. De flesta äldre klarar sig utan regelbundna social- och hälsovårdstjänster.

Kvalitetsrekommendationen lyfter fram fem temaområden som vart och ett ska bidra till tryggandet av en bra ålderdom.

Målet är att allt fler äldre ska bo hemma allt längre. För att nå det målet ska vi använda allt mer ny teknologi. De närmaste åren gör robotarna på allvar entré i de äldres hem.

Många sjukdomar och begränsningar i funktionsförmågan blir vanligare med stigande ålder, och ett ökat antal personer i de äldsta åldersklasserna innebär oundvikligen att behovet av service ökar.

Robotar och ny teknik kan användas i delar av klienternas egenvård, som stöd för närståendevårdare samt  underlätta de vårdanställdas arbete. Utgångspunkten bör vara att man stöder och ökar äldres självbestämmanderätt och egen aktivitet, förbättrar tjänsterna samt utvecklar och förstärker personalens arbete, sägs det.

Ökningen av servicebehovet kan hejdas med målmedvetna beredskapsåtgärder som har angetts i kvalitetsrekommendationen. Kvalitetsrekommendationen lyfter fram klient- och servicehandledningen som en verksamhetsmodell där äldre och anhöriga får rådgivning och stöd om egen aktivitet samt för ansökningar om stöd och tjänster.

En åldersvänlig servicestruktur kombinerar boende och service på nya sätt. Målet är att öka den äldre befolkningens möjligheter att bo kvar hemma, förutse framtida boende- och servicebehov och trygga en hemtrevlig miljö för de som behöver vård och omsorg dygnet runt. Detta förutsätter att man satsar på att främja en frisk och funktionsduglig ålderdom samt att öka rehabiliteringen och göra den mer mångsidig.

Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet har utfärdat kvalitetsrekommendationer om utveckling av servicen för äldre åren 2001, 2008 och 2013. Denna nya rekommendation som utfärdas år 2017 ersätter de tidigare. I likhet med sina föregångare är rekommendationen främst avsedd som stöd för kommunernas och de framtida landskapens beslutsfattare och ledning i utvecklingen och utvärderingen av servicen.

Svenska pensionärförbundet har aktivt bevakat arbetet med kvalitetsrekommendationerna. Förbundet påtalade att Social- och hälsovårdsministeriet inte gav medborgarorganisationerna möjlighet att svara på svenska under hörandeprocessen. Ministeriet ändrade sig i sista minuten och förlängde svarstiden.

 

Markus West

Vill du bli
skolfarfar?

I Svenskfinland finns det mer än 100 skolor som har minst en skolfarfar. God Tid skrev i januari om Karl-Erik Nyman, skolfarfar i St Karins svenska skola. Här hjälper han Sara Laitinen med en kärvande såg. Drömmer du om att bli skolfarfar eller  -morfar? Gå in och bekanta dig med vad det handlar om här.

Vi berättar
vår historia

God Tid har  publierat en rad berättelser som deltog i Svenska pensionärsförbundets skrivartävling "Berätta din historia", som avgjordes 2015. De nu publicerade bidragen har alla belönats med hedersomnämnanden. Vinnarbidragen publicerades redan 2015.

På läsarnas önskemål har God Tid samlat de publicerade berättelserna här.

 

Ragnar Backström - När Porkalaområdet tömdes.

Levi Berglund - Några minnen från min barndomstid.

Britta Broberg - Med morfar på kuskbocken.

Ossian Enqvist - Några glimtar ur mitt liv.

Bengt Gustafsson - Till flydda tider återgår...

Gunilla Hellman - Växterna i mitt liv

Christina Lång - Af velocipedåkning blifver man vacker och berest

Hely Kallio - Jag har lärt Selim spela.

Guldålder
– men inte för alla

Tankesmedjan Magma har i samarbete med Svenska pensionärsförbundet genomfört en ny utredning,Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024.

Denna framåtblickande omvärldsanalys granskar hur pensionärernas liv och verksamhetsförutsättningar påverkas när lagstiftningen förändras, pensionärernas andel av befolkningen ökar och den offentliga sektorn tvingas spara.

Du hittar den som PDF här.

*****************

Rehabilitering
för äldre via FPA

Vi har hört att på vissa platser finns det inte tillräckligt info om  FPA-bekostade rehabiliteringskurser för äldre och för personer utanför arbetslivet för att uppehålla och förbättra funktionsförmåga. Samtidigt grubblar vi över varför kurserna inte fylls och vi måste annullera på grund av för få deltagare, berättar Nina Karlsberg, Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa vid Härmä Rehab i Österbotten. Läs mera:

Krav på 
säkrare bussar

Olycksutredningscentralen rekommenderar att bussarna i framtiden byggs säkrare. Ändringar föreslås för fronten, baksidan av sätena, armstöden och säkerhetsbältena.

De nya rekommendationerna är ett resultat av en bussolycka i Högfors i juli ifjol. En personbilsförare misstänks ha gjort självmord genom att frontalkrocka med bussen. I bussen, som hade 19 passagerare, reste en grupp pensionärer från Lappfjärd i Kristinestad. Bussföraren och sex passagerare skadades allvarlig.

HBL skrev om rapporten i dag. (24 maj)

God Tid intervjuade tidigare i år Greger Lindell, som var chaufför i olycksbussen. I sin nya buss har han redan vidtagit en del av de åtgärder som Olycksutredningscentralen föreslår.

 

Ny spännande digital hälsotjänst till SPF

Svenska pensionärsförbundets styrelse godkände den 14 januari Wellmo, en ny digital hälsotjänst, som nu blir tillgänglig för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar.

Se artikeln på sidan 9 i God Tid 1/2016 eller IT-sidan för mer information. I artikeln förekom fel epost-adress, observera därför att du kan anmäla dig som Wellmo användare genom att skicka e-post till wellmo@spfpension.fi.

Wellmo är tillgängligt för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar som har en smarttelefon.