60583.jpg

JK godkände sista-minuten-översättning

29.09.2017 kl. 08:31
Biträdande justitiekansler Kimmo Hakonen anser att dröjsmålen med översättningarna till svenska i samband med beredning av kvalitetsrekommendationerna om tjänster för äldre personer inte föranleder några åtgärder från Justitiekanslerns sida.

Svenska pensionärsförbundet bad i maj Justitiekanslern granska om Social- och hälsovårdsministeriets följde grundlagen och språklagen när man först efter påstötningar från Svenska pensionärsförbundet gav svenskspråkiga finländare möjlighet att kommentera förslaget till kvalitetsrekommendationer på  statens sajt Din åsikt.

Social- och hälsovårdsministeriet svarade i maj på vår förfrågan att rekommendationerna översätts till svenska först när de är färdiga. Någon utlåtanderunda på svenska ansåg ministeriet inledningsvis att det inte fanns tid för.

Kort därefter ändrade sig ministeriet, översatte materialet till svenska och förlängde svarstiden. Tack vare att ministeriet reagerade på pensionärsförbundets fråga väljer JK att fria Social- och hälsovårdsministeriet.

Du kan läs utlåtandet från Justitiekanslern här:

 

 

 

 

 

Markus West

Åldras tryggt - om vård i livets slutskede

Läs mer om seminariet:

Vill du bli
skolfarfar?

I Svenskfinland finns det mer än 100 skolor som har minst en skolfarfar. God Tid skrev i januari om Karl-Erik Nyman, skolfarfar i St Karins svenska skola. Här hjälper han Sara Laitinen med en kärvande såg. Drömmer du om att bli skolfarfar eller  -morfar? Gå in och bekanta dig med vad det handlar om här.

Guldålder
– men inte för alla

Tankesmedjan Magma har i samarbete med Svenska pensionärsförbundet genomfört en ny utredning,Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024.

Denna framåtblickande omvärldsanalys granskar hur pensionärernas liv och verksamhetsförutsättningar påverkas när lagstiftningen förändras, pensionärernas andel av befolkningen ökar och den offentliga sektorn tvingas spara.

Du hittar den som PDF här.

*****************

Ny spännande digital hälsotjänst till SPF

Svenska pensionärsförbundets styrelse godkände den 14 januari Wellmo, en ny digital hälsotjänst, som nu blir tillgänglig för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar.

Se artikeln på sidan 9 i God Tid 1/2016 eller IT-sidan för mer information. I artikeln förekom fel epost-adress, observera därför att du kan anmäla dig som Wellmo användare genom att skicka e-post till wellmo@spfpension.fi.

Wellmo är tillgängligt för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar som har en smarttelefon.