Yttranden

PIO: Lägg inte ner biljettförsäljningen på lokaltågen

Allt fler tjänster, både offentliga och privata, flyttas till nätet. I regeringsprogrammet är digitaliseringen ett genomgående tema, som beaktas i snart sagt varje spetsprojekt. Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf påminner om att långt ifrån alla medborgare har möjlighet att använda informationsteknologin. Anledningarna kan vara hög ålder, funktionshinder eller brist på pengar.Läs mera »
Publicerad 08.06.2017 kl. 14:24

Utlåtande till Justitieombudsmannen

Svenska pensionärsförbundet nöjer sig inte med Helsingfors stads svar på förbundets JO-anmälan av bristerna i tillgången till hemvård på svenska i Helsingfors.Läs mera »
Publicerad 02.06.2017 kl. 08:27

PIO utlåtande om det brutna indexet

Pensionärsförbundens intresseorganisation rf (PIO) vill öka löneindexets tyngd när storleken på arbetspensionerna bestäms. Löneindexets tyngd är i dag 20 procent mot 80 procent för konsumtionsprisindexet.Läs mera »
Publicerad 03.03.2017 kl. 12:40

JO-anmälan

Helsingfors stad publicerade nyligen en utredning som avslöjar att möjligheterna att få äldreomsorg på svenska är små i Helsingfors. Enligt utredningen får bara 15 procent av dem som vill ha hemvård på svenska vård på modersmålet.Läs mera »
Publicerad 02.02.2017 kl. 17:13

Uttalande till allsvenska riksdagsgruppen

Svenska pensionärsförbundet uppvaktade fredagen den 2 december den allsvenska riksdagsgruppen (i gruppen ingår svenska- och tvåspråkiga ledamöter från samtliga riksdagspartier) i en rad frågor som är av stor vikt för Finlands svenskspråkiga pensionärsbefolkning.Läs mera »
Publicerad 02.12.2016 kl. 11:08

Pensionärsförbundets remissvar om social- och hälsovårdsreformen

Svenska pensionärsförbundet lägger stor vikt vid att rätten till service på svenska  garanteras när social- och hälsovårdsreformen genomförs. I förbundets remissvar till regeringen pekar man på att förslaget om att lämna Vasa centralsjukhus utan omfattande jour äventyrar den svenska servicen i Österbotten. Modersmålets betydelse ökar då en person blir gammal.Läs mera »
Publicerad 16.11.2016 kl. 15:29

PIO:s utlåtande om äldreomsorgslagen

Pensionärsförbundens intresseorganisation rf (PIO) har lämnat in ett utlåtande med anledning av de förändringar som bereds i äldreomsorgslagen och lagen om socialserviceLäs mera »
Publicerad 05.10.2016 kl. 14:53

PIO:s utlåtande till riksdagsgrupperna om budgeten för 2017

Pensionärsförbundens intresseorganisation (PIO) träffade onsdagen den 22 september ledarna för riksdagsgrupperna med anledning av behandlingen av statens budget för 2017.Läs mera »
Publicerad 22.09.2016 kl. 11:40

Behåll Radiodoktorn

Svenska pensionärsförbundet vädjar till ledningen för radio Vega. Lägg inte ner Radiodoktorn.Läs mera »
Publicerad 23.06.2016 kl. 13:38

SFF:s utlåtande om tillämpningen av språklagen

Svenska pensionärsförbundet har med stigande oro följt med planerna inom social - och hälsovårdsreformen. Om ansvaret för äldreomsorgen överförs till landskapen finns det risk för att de äldres service på modersmålet  glöms bort, vilket i sin tur kan betyda stora problem i för landets svenskspråkiga seniorer.Läs mera »
Publicerad 06.06.2016 kl. 12:42