ANNONSER

 

 

SPF:s medlemsföreningar

Svenska pensionärsförbundet har 75 medlemsföreningar, jämt utspridda över Svenskfinland samt i Björneborg, Kotka och Tammerfors.

Kontaktuppgifter till föreningarna, och länkar till deras webbsidor, hittar du genom att klicka på regionen i menyn i vänsterspalten eller i förteckningen nedan.

Östra Nyland: Borgå svenska pensionärsförening, Isnäs Pensionärer, Kotkanejdens pensionärer, Pensionärsträffen i Lappträsk, Liljendal församlings pensionärer, Lovisa svenska församlings pensionärer, Lovisanejdens Svenska Pensionärer, Pernå pensionärer, Pyttis svenska pensionärsförening, Sibbo Svenska Pensionärsförening, Pensionärsföreningen Trivselklubben i Strömfors, Träskända Seniorer

Mellannyland: Esbo svenska pensionärer, Grankulla svenska pensionärer, Vanda svenska pensionärer och i Helsingfors Arkadia Pensionärer, Drumsö Pensionärer, Eira Pensionärer, Pensionärsföreningen ETTAN, Pensionärsföreningen Gamla Kvarnen, Pensionärsföreningen Hankens Seniorer, Hufvudstadsbladets Seniorer, Kronohagens-Skatuddens Pensionärer, Munksnejdens Pensionärer, Pensionärsföreningen Olympia, Pensionärer i Östra Helsingfors

Västra Nyland: Ekenäs Pensionärer, Pensionärsföreningen Fagervik, Svenska Pensionärsgillet i Hangö, Ingå Seniorer, Karis Pensionärer, Kyrkslätt Pensionärer, Norra Kyrkslätts Pensionärsförening, Lojo svenska seniorer, Pojo Pensionärer, Sjundeå Pensionärer, Tenala-Bromarf Pensionärer, Österby Pensionärer

Åboland: Dragsfjärds Pensionärer, Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär, Pensionärsföreningen i Iniö, Kimito Pensionärsförening, Korpo Pensionärsförening, Pensionärsklubben Festingarna i Nagu, Pargas Svenska Pensionärer, Västanfjärds Pensionärsförening, Åbo Svenska Pensionärsklubb

Åland: Mariehamns Pensionärsförening, Norra Ålands pensionärsförening

Österbotten: Esse Pensionärsförening, Pensionärsklubben Milstolpen (Jakobstad), Jeppo Pensionärsklubb, Pensionärsföreningen Vi Norrifrån (Karleby), Kaskö Pensionärsklubb (Kaskö), Korsholms Pensionärsförening, Korsnäsnejdens Pensionärer, Pensionärsklubben i Kristinestad-Tjöck PIKT, Kronoby Pensionärer, Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb, Lappfjärds Pensionärsklubb, Larsmo-Eugmo Pensionärsförening, Malax Pensionärer, Munsala Pensionärsklubb, Nedervetil Pensionärsklubb, Nykarleby Seniorer, Närpes Pensionärsförening, Oravais Pensionärshem, Pedersöre Pensionärsklubb, Pensionärsföreningen Nygammal i Petalax, Purmo Pensionärer, Terjärv Pensionärer, Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS, Vasanejdens Pensionärer, Vörå Pensionärsklubb, Övermark Pensionärsförening

Övriga Finland: Björneborgs Svenska Pensionärsförening, Svenska Pensionärsföreningen i Tammerfors