ANNONSER

 


God Tid 7/2013

GOD TID

Svenska pensionärsförbundets medlemstidning God Tid når alla förbundets medlemmar med nio välfyllda nummer om året.
   Tidningens uppgift är att inspirera till ett aktivt pensionärsliv genom

  • artiklar om intressanta personer, kultur, hälsa, studier m.m.
  • aktuell och lättfattlig information om samhällsfrågor, ekonomi och sociala rättigheter
  • att granska kommuners och statliga myndigheters beslut och agerande inom vård, omsorg och andra områden som är viktiga för pensionärer
  • att orientera om SPF:s centrala verksamhet och vad som händer i distrikt och föreningar
  • att publicera annonser som vänder sig till en mogen läsekrets.

Prenumerera på GOD TID

Prenumerera på GOD TID som gåva

Ansvarig utgivare:
Förbundsordförande Ole Norrback

Chefredaktör:
Markus West
tfn: 020 728 88 80
e-post: markus.west@spfpension.fi

Material postas till
Svenska pensionärsförbundet
God Tid, Svenska pensionärsförbundet
Teräsgränd 3F, 65100 Vasa

Eller per e-post: markus.west@spfpension.fi

 

Prenumerationer, adressändringar:
Åsa Danielsson
Pb 129, 00101 Helsingfors
tfn: 020 728 88 14
e-post: asa.danielsson@spfpension.fi

Annonser:
Jonny Åstrand
Petalaxvägen 18, 66240 Petalax
tfn: 06-347 0608, gsm: 0500-924 528
fax: 06-347 1018
e-post: cjcenter@malax.fi

Mediekort i pdf-format
Mediekort 2018
Mediakortti 2018

 

Redaktionsråd:
Ordförande: Torbjörn Kevin
Medlemmar:  Bertel Widjeskog, Olle Spring, Nina Weckström och Anita Ismark.