ANNONSER

 


Berit Dahlin

Veronica Biaudet
Veronica Biaudet

Patrick Ragnäs
Patrick Ragnäs

Mona Lehtonen
Mona Lehtonen


Robert Riska

Kontakta oss

Svenska pensionärsförbundet rf

Kansliet i Helsingfors (se karta)
Pb 129, 00101 Helsingfors
Besöksadress Annegatan 25 A, 3 vån.
tfn 020 72 888 10, e-post: kansliet@spfpension.fi

Verksamhetsledare:
Berit Dahlin
tfn 020 72 888 12, e-post: berit.dahlin@spfpension.fi

Ombudsman för Nyland:
Veronica Biaudet
tfn 020 72 888 82, e-post: veronica.biaudet@spfpension.fi

It-koordinator:
Robert Riska
tfn 020 72 888 17, e-post: robert.riska@spfpension.fi

Ekonomisekreterare:
Sanna Kallio
tfn 020 72 888 11, e-post: sanna.kallio@spfpension.fi

Verksamhetssekreterare:
Åsa Danielsson
tfn 020 72 888 14, e-post: asa.danielsson@spfpension.fi

GOD TID
Chefredaktör:
Markus West
tfn 020 72 888 80, e-post: markus.west@spfpension.fi

Kansliet i Vasa
Teräsgränd 3F. 65100 Vasa
Ombudsman för Österbotten:
Patrick Ragnäs
tfn 020 72 888 18/040-5748919, e-post: patrick.ragnas@spfpension.fi

Kansliet i Pargas
Strandvägen 30, 21600 Pargas
Ombudsman för Åboland, Björneborg och Tammerfors:
Mona Lehtonen
tfn 020 72 888 16/040-3539905, e-post: mona.lehtonen@spfpension.fi

Förbundsstyrelsen 2018
Ole Norrback, ordförande, gsm 040-574 8829, ole.norrback@spfpension.fi
Anita Ismark, Korsnäs, gsm +358 50 5181949, anita.ismark@gmail.com
Pia Berg, Närpes, gsm 050-3446744,piam@narpes.fi
Knut Brännbacka, Pedersöre, gsm 050-5166647, knut.brannbacka@multi.fi
Eili Ervelä-Myréen, Helsingfors, gsm 0500-602012, eilimyreen@gmail.com
Kaj-Gustav Sandholm, Mariehamn, gsm  +358 400 796 307​, kaj.sandholm@aland.net
Kaj Sjöblom, Kyrkslätt, gsm +358 40 5451132​, kajjohan45@gmail.com
Birgitta Olsson, II vice ordförande, Kotka, gsm 044-207 7012, birgitta.olsson@kymp.net
Björn Sundqvist, Borgå, gsm 0400-444 393, bjorn.e.sundqvist@gmail.com
Filip Hamro-Drotz, Grankulla, gsm +358 40 5108317, filip.hd@iki.fi                  
Christjan Brander, Iniö, gsm +358 40 1278886, christjan.brander@gmail.com

 

Förbundets utskott och kommittéer 2017 (uppdateras med uppgifter för 218 när styrelsen har konstituerat sig och valt utskott och arbetsgrupper)

Arbetsutskottet
Ordförande Ole Norrback, ole.norrback@spfpension.fi, Henrik Svarfvar, Birgitta Olsson, Kristina von Weissenberg och Alf Skogster. Berit Dahlin fungerar som sekreterare.

Redaktionsrådet 
Ordförande Torbjörn Kevin, tjvkevin@gmail.com, Anita Ismark, Olle Spring, Nina Weckström, Bertel Widjeskog och Jonny Åstrand som sakkunnig. Markus West fungerar som sekreterare.

Organisationskommittén
Ordförande Paul Lindell, paul@kolumbus.fi, Christer Bogren, Annika Loman, Birgitta Olsson, Alf
Skogster, Björn Sundqvist och Henrik Svarfvar. Ombudsman Patrick Ragnäs fungerar som sekreterare.

IT-kommitté
Ordförande Knut Brännbacka, knut.brannbacka@multi.fi, Alf Bäckström, Anna
Ehrnrooth, Isa Forsbäck, Kaj Kankaanpää, Carl-Gustav Molander, Ulf Wahlström, Esa Mäkelä och Markus West. IT-koordinator Robert Riska fungerar som sekreterare.

Resekommittén
Ordförande Henrik Svarfvar, henrik.svarfvar@spfpension.fi, Bengt Andergård, Hedda Bonn, Catharina Hindrén, Asta Lindholm och Göran Stenius. Ombudsman Veronica Biaudet fungerar som sekreterare.

Kommittén för intressebevakning
Ordförande Pehr Löv, pehr.lov@gmail.com, Marianne Falck, Theresia Lindström, Märta Marjamäki och Markus West. Marianne Falck fungerar som sekreterare.

Skattmästare
Lasse Koivu, Grankulla  

Valberedningen
Ordförande Magnus Diesen, magnus@diesen.org, Inga-Britt Fagerholm, Carita Isaksson, Siv Sundberg och Erkki Tuormaa.