ANNONSER

 

Att söka bidrag

Lasse Koivus tips till föreningar som ska söka bidrag


När direktdebiteringen upphör

Den traditionella inhemska direktdebiteringen upphör i början av år 2014. Det finns dock även andra bekväma sätt att betala räkningar.
Hämta Finansbranchens Centralförbunds broschyr (pdf) »


Säkerhetsanvisningar för äldre

I denna guide finns anvisningar om hur man kan skydda sig mot brott. Därtill ges råd om vad man ska göra om man blir utsatt för brott. Rådet för brottsförebyggande önskar att också din säkerhet och känsla av trygghet kan förbättras genom dessa anvisningar.
Hämta guiden som pdf-fil »


Kartläggning hösten 2011

Svenska pensionärsförbundets ombudsmän gjorde hösten 2011 en kartläggning bland medlemsföreningarna. En del av undersökningen utgjordes av frågor om förbundets service till sina medlemsföreningar. 
Ombudsman Mona Lehtonen sammanställde svaren till en presentation på ordförandekonferensen i februari.  Materialet kan laddas ner här.
Materialet som pdf-fil »


Föreningskunskap på webben

Föreningsresursen började som en webbkurs i föreningskunskap (A-vitamin) men fungerar nu som resursmaterial för föreningskunskap. Materialet står fritt till förfogande för alla intresserade om man uppger källan. Föreningsresursen har byggts upp av personalen och förtroendevalda på Svenska studiecentralen.
Mera »


ABC i att klara av vardagssysslor

Projektet Från objekt till aktör har varit ett mångårigt teknologi- och innovationsprojekt mellan Svenska pensionärsförbundet, Pensionärsförbundet i Finland (Eläkeliitto) och Innovationscentret ISAK i Norra Karelens yrkeshögskola. Under sommaren 2006 blev en viktig länk i samarbetet färdig i och med publiceringen av handboken ABC i att klara av vardagssysslor.
Hämta handboken i pdf-format (435 kb) »


Handbok om sorg

"Att förlora sin livskamrat betraktas som den händelse som framkallar mest stress i en människas tillvaro. Det är så gott som alla forskare eniga om. Sorgens ansikte, dvs. yttringarna av sorgen, tycks utmärkas av större likheter än olikheter mellan könen, liksom mellan yngre och äldre sörjande. Trots att beredskapen på förlust av livskamraten sägs vara större bland äldre än yngre människor, kommer förlusten ändå oftast som en chock. Livet som efterlevande kan man aldrig till fullo föreställa sig." (Ur Handbok om sorg av Agneta Grimsby och Åsa K. Johansson)
Hämta handboken i pdf-format (441 kb) »

 

 

Europeisk deklaration om äldres rättigheter

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg
Dokumentet i pdf-format  »