ANNONSER

 

Klicka här för att ansöka
om medlemskap i SPF

För fulla segel in i framtiden!

Mycket att få och ge!

Svenska pensionärsförbundet styr med full fart in i framtiden. Det vindfyllda seglet i förbundets nya märke symboliserar den framtidstro vi äldre kan och vill stå för.
   Livet stannar inte upp när du blir pensionär. Du står då i början av din tredje ålder, livserfaren och klok. Ännu har du mycket kvar att få – och ge!
   Med nära 20 000 medlemmar är Svenska pensionärsförbundet en av de största finlandssvenska medborgarorganisationerna – den enda som växer så att det knakar då de stora årskullarna nu når den åldern att vi pensionärer blir allt fler.
    Du kan skriva in dig i någon av förbundets 75 medlemsföreningar som täcker hela Svenskfinland från Karleby i norr till Kotka i öster. Medlemskapet ger dig en föreningsgemenskap i din närmiljö och därtill alla de förmåner det riksomfattande SPF erbjuder.

Tre hörnstenar

Tänk dig en triangel med tre hörnstenar, tre stora uppgifter för SPF.

  • Den första är intressebevakningen, aktiv påverkan i fråga om allt som angår oss, från pensioner och köpkraft till vård och omsorg.
  • Den andra uppgiften gäller trivseln, allt det som vi gör i föreningarna och klubbarna för att ha det bra både med varann och med livet i allmänhet.
  • Den tredje är delaktigheten i nutid och framtid, att ta vara på och dela med oss av all den kunskap och livserfarenhet vi äldre bär med oss.

Förbundet som påverkare

Det finns i dagens samhälle en benägenhet att förbise de äldres intressen. Vem skulle slå vakt om våra rättigheter om inte pensionärsorganisationerna?
   Tillsammans med fem finska pensionärsorganisationer bildar vi PIO, Pensionärsförbundens intresseorganisation, som med tyngden av trehundratusen medlemmar gör gemensamma framstötar hos riksdag och regering och olika kommunala instanser.
   Det är vårt jobb i SPF att påverka. För att kunna göra det effektivt behöver vi visa på stödet av en bred medlemskår i föreningarna. Vi vill att du genom att ansluta dig bidrar till den röststyrka som behövs för att göra pensionärerna hörda i det samhälleliga beslutsfattandet. Ju fler vi är, desto större kraft har våra yrkanden.

Du har rätt till ett gott skratt

Viktigast för den enskilda medlemmen är naturligtvis samvaron i den egna föreningen, dess träffar och olika verksamheter. Kontakten med vänner, nya såväl som gamla. Vi skall unna oss att koppla av och låta ett gott skratt förlänga livet.
   Vi kan också förena nöje med nytta. Det är aldrig för sent att lära sig. Det är därför som våra föreningar inte bara inbjuder intressanta föreläsare utan dessutom ordnar kurser, studiecirklar eller samtalskaféer.
   Urvalet av idéer är gränslöst, seniordans och stavgång, bridge, pidro och poker, hantverk och slöjd, gamla bilar och motorcyklar, mode, böcker, sång, mat och dryck … Varje förening eller klubb skapar fritt sitt program enligt medlemmarnas intressen och önskemål. Den som inte är ”föreningsmänniska” är inte tvungen att delta, men bidrar med sitt medlemskap till förbundets röststyrka – och får glädje av förbundets tidning God Tid.

God Tid – en god tidning

Kontakten med våra medlemmar sköter vi framför allt med vår egen medlemstidning God Tid, som numera utkommer med hela nio nummer per år. Den skickas automatiskt hem till alla medlemmar. Där finns information om förbundets insatser men också rapporter om föreningarna. Där ingår kolumner, kåserier och de populära storkryssen, reseberättelser och personporträtt.

Attraktiva resor

Många av oss älskar att resa. Både SPF och föreningarna har redan stor rutin som researrangörer. Ibland åker vi till södern, ibland inom Norden, ibland till Baltikum och däremellan gör vi kortare kryssningar, utflykter och teaterresor.
   Vi har även olika möjligheter att ordna semesterveckor och annat trevligt.

Stabil ekonomi

Ett vidsträckt aktivitetsregister som vårt förutsätter naturligtvis en tryggad finansiering. Vårt förbund har en stabil ekonomi, inte minst tack vare det stöd som vi får av Penningautomatföreningen RAY.
   Men också andra sponsorer och donatorer har visat en generös välvilja.