God Tid tentar ordförandekandidaterna

Svenska pensionärsförbundet väljer ny ordförande på förbundsmötet i Tammerfors den 10 november. Föreningarna har nominerat två kandidater. Valet står mellan Ulla-Maj Wideroos, Närpes och Filip Hamro-Drotz, Grankulla. God Tid bad dem svara på åtta frågor. 

Ulla-Maj Wideroos svarar:

Vem är du? Beskriv dig själv kort i några meningar. 
Jag är född 1951, uppvuxen i Vörå och sedan 1996 bosatt i Närpes. Jag är gift med entreprenören Ben Wideroos, jag har tre barnbarn och två bonusbarnbarn som självklart betyder mycket. Jag tycker om att umgås med människor, jag sjunger i pensionärskören Mixta, jag spelar boule med Närpes pensionärsförening och jag spelar kort (pidro) när tillfälle ges.

Dessutom tycker jag verkligen om att resa och jag hoppas att det snart blir möjligt att resa mera.

Varför vill du bli Svenska pensionärsförbundets ordförande?
Allt sedan unga år har jag varit aktiv i någon förening med början i Hellnäsnejdens ungdomsförening. Jag påstår att utan ett aktivt föreningsliv så får vi ett sämre samhälle. Dessutom behöver vi äldre någon som bevakar våra intressen i olika sammanhang och då är Svenska pensionärsförbundet en naturlig aktör. Detta vill jag bidra till.

Hur vill du att pensionärsrörelsen i Finland ska se ut om tio år?
Om 10 år måste grunden för Svenska pensionärsförbundet fortfarande vara dess medlemmar och dess föreningar. Det är de som bygger den stabila grund som förbundet står på. Om 10 år har pensionärsförbundet ökat sitt medlemsantal och utvecklat sin verksamhet utgående från de behov som våra medlemmar definierar. Om 10 år är datakunskapen en annan än den är idag och det kommer att underlätta kontakten med medlemmarna. Det betyder inte att vi får glömma den personliga kontakten, datorn är bara ett hjälpmedel.

Veikkaus finansiering av frivilligorganisationerna krymper. Kommer det att bli dyrare att vara med i en pensionärsförening i framtiden?
Att vara med i en pensionärsförening kan inte vara gratis, men inte heller för dyrt. Medlemsavgiften måste stå i relation till den verksamhet förbundet och lokalföreningarna erbjuder. Veikkaus finansiering krymper och då måste riksdag och regering ta sitt ansvar för att frivilligorgansationerna ska kunna vara en aktiv aktör i vårt samhälle.

Resor och nöjen eller intressebevakning – var vill du placera tyngdpunkten i Svenska pensionärsförbundets arbete?
Det går inte att ställa resor och nöjen mot intressebevakning – de är båda lika viktiga och är centrala delar i förbundets verksamhet.

Garantipensionen är 837,59 euro per månad. Går det att leva på en så liten inkomst?
Det går inte att leva ett gott liv på 837,59 euro per månad. Med detta sagt så finns det all orsak att i arbetet med intressebevakning beakta detta. Det kan handla om skatter, om bostadsbidrag, om medicinska kostnadstak med mera.

Många av föreningarnas medlemmar har redan passerat 80. Hur ska förbundet och föreningarna attrahera nyblivna pensionärer?
Det är utmanande att attrahera dem vi kallar ”yngre” pensionärer. Men precis som i alla föreningar så handlar det om att verksamheten ska vara lockande och motsvara de intressen de ”nya” pensionärerna har. Jag har också noterat att tidningen God Tid spelar en stor roll vid rekryteringen av nya medlemmar.

Hur väl känner du de regioner som ingår i gemenskapen Svenska pensionärsförbundet?
Under min tid i politiken har jag haft förmånen att röra mig i hela Svenskfinland. Möten, diskussioner, medlemsträffar, fester – det händer mycket i våra regioner. Jag tycker om människomöten och är beredd att aktivt träffa våra medlemmar och medlemsföreningar om jag blir vald.

profil

Ulla-Maj Wideroos

Ålder: blir 70 den 22 oktober.
Familj: Maken Ben, sonen Tom och tre barnbarn, makens två barn och två barnbarn.
Bor: I våningslägenhet i Närpes centrum, några månader om året på sommarstugan i Närpes.
Bil: Nissan qashqai.
Favoritmat: köttbullar, potatismos och lingonsylt, däremellan en god pepparbiff.
Favoritdryck: ett glas rött är aldrig fel.
Intressen: körsång, kortspel, resor och promenader.
Bok jag läser just nu: börjar i dagarna med Runar Holmström – Tulilahti-mördaren? av Magnus Öhman.
Musik som jag gillar på Yle Vega: all finlandssvensk musik, Abba, Björn Skifs och humorgruppen KAJ.
Hur har coronan förändrat din vardag? Väldigt mycket. Förra året bodde vi på sommarstugan från påsk till lillajul. Inga resor förutom ett kort besök hos min son och hans familj i Sverige i juli i år. Möten via Teams eller Zoom passar inte mig, men blev nödvändigt. Jag har alltid uppskattat en god hälsa, men det blev ännu tydligare under pandemin hur viktigt det är.

 

 

Filip Hamro-Drotz svarar:

Vem är du? Beskriv dig själv kort i några meningar. 
Född och uppvuxen i Helsingfors, familjefar, ekonomiemagister från Hanken med diger erfarenhet av mångårigt arbete för Finlands näringsliv, bland annat i EU och OECD. Uppskattar öppna personrelationer, samröre över gränserna, ärlighet och sämja, att lära av varandra – även konstruktiv kritik. Jag ställer etiska värden högt, vill göra riktiga vägval i livet, samt vägleda de yngre med min livserfarenhet som bas.

Varför vill du bli Svenska pensionärsförbundets ordförande?
När jag var yngre ledde jag det nationella scoutförbundet, nu när jag är äldre vill jag gärna leda det nationella pensionärsförbundet. Jag vill fokusera framför allt på den enskilda pensionären, stärka dennas känsla att livet är meningsfullt, tryggt och trivsamt. Därför ska föreningarna stödas. Jag vill understryka betydelsen av samverkan mellan generationerna och av ett aktivt, värdigt åldrande – alla former av åldersrasism skall beivras. Jag vill även stärka förståelsen för att det är vi äldre som byggde dagens välfärdssamhälle samt att vi är en resurs för att samhället ska fungera väl, närmast betydelsen av frivilligarbetet. Vi är berättigade att bemötas med respekt. I SPF ska vi satsa på att bättre lära känna varandra – på ett öppnare samarbete mellan våra regioner och föreningar. En god föreningsordförande kan jämföras med dirigenten för en väl spelande orkester – allas medverkan behövs. Jag känner också varmt för att försöka stärka förbundet för kommande pensionärsgenerationer.

Hur vill du att pensionärsrörelsen i Finland ska se ut om tio år?
Enig, livskraftig och trovärdig.

Veikkaus finansiering av frivilligorganisationerna krymper. Kommer det att bli dyrare att vara med i en pensionärsförening i framtiden?
Det ska inte få bli dyrare! Föreningarnas program genomförs ju redan nu till stor del så, att deltagarna själva betalar för kostnaden.  Vi borde kanske se över var och hur kostnaderna för verksamheten kunde minskas utan att programmet lider.

Resor och nöjen eller intressebevakning – var vill du placera tyngdpunkten i Svenska pensionärsförbundets arbete?
Båda behövs! Ett attraktivt program för medlemmarna, mestadels i de enskilda föreningarna är nummer ett – för att dämpa ofrivillig ensamhet och stärka känslan av gemenskap. En effektiv intressebevakning i frågor som är viktiga för oss pensionärer är av största betydelse. Vi bör få vår röst hörd till exempel angående fungerande åldringsvård och närtjänster, åldringens rätt till integritet, de äldres bristande it-färdigheter samt en ren miljö.

Garantipensionen är 837,59 euro per månad. Går det att leva på en så liten inkomst?
Vi ska arbeta för att pensionen höjs. Jag tror att vi också ska försöka hitta möjligheter för pensionärssamfundet att stöda pensionären som kommit ekonomiskt i kläm.

Många av föreningarnas medlemmar har redan passerat 80. Hur ska förbundet och föreningarna attrahera nyblivna pensionärer?
Framför allt med vårt program – och information.

Hur väl känner du de regioner som ingår i gemenskapen Svenska pensionärsförbundet?
Jag känner bäst regionen i min hemtrakt – i och nära Helsingfors, men tror mig – genom mitt mångåriga arbete i SPF, känna väl pensionärerna, deras tankar och önskemål även på annat håll i förbundet. Min familj har förankring i olika delar av Finland. Där det finns brister i mina kontakter önskar jag innerligt att jag ska kunna komma ”på plats”.

profil

Filip Hamro-Drotz

Ålder: 73 år
Familj: min fru Gunilla, sönerna Markus, Dennis, Robin med familjer, sex barnbarn.
Bor: I egnahemshus i Grankulla, fritidsboning i Mathildedal och bastustuga (utan el och vatten) i Korpo.
Bil: KIA Ceed.
Favoritmat: Gunillas makaronilåda. 
Favoritdryck: Kall lättmjölk.
Intressen: Familjen, vandringar i naturen, samvaro med bekanta, pensionärernas roll i samhället, personhistorik, finsk glasdesign, klassisk musik, Finland i Europa och internationellt.
Bok jag läser just nu: Pekka Visuri: Mannerheim och Heinrichs, Johan Bojer: The last of the vikings.
Musik som jag gillar på Radio Vega: Tongåvan.
Hur har coronan förändrat din vardag: Värdet av umgänget med andra samt betydelsen av ”lyckan i stunden” har stärkts.

 

ANNONSER