ANNONSER

 

60976.jpg

Valfrihetslagen på remiss

08.11.2017 kl. 12:14
Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården på remiss. Att utöka kundens valfrihet är en del av social- och hälsovårdsreformen.

Utkastet har sänts på remiss till kommunerna på fastlandet, samkommunerna, övriga producenter av socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster samt vissa andra aktörer. Även andra organisationer kan om de så önskar lämna yttrande om lagutkastet.

Remisstiden börjar den 3 november och löper ut den 15 december 2017. Remissyttrandena är offentliga och de beaktas vid den slutliga beredningen av förslaget till valfrihetslag.

Valfriheten ska utökas stegvis

Lagstiftningen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården bereds som en del av social- och hälsovårdsreformen. Syftet är att valfriheten ska utöka kundens möjligheter att påverka, medföra snabbare tillgång till tjänster, stärka basservicen och förbättra tjänsternas kvalitet och kostnadsnyttoeffekt.

Valfrihetslagen ska tillämpas på den offentligt finansierade social- och hälsovård som hör till landskapets organiseringsansvar. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020. Efter det ska valfrihetssystemet införas stegvis.

Från ingången av 2020 ska kunden få välja ett landskaps affärsverk och någon av dess tjänsteenheter. Användningen av personlig budget ska införas vid ingången av 2020 och användningen av kundsedlar senast den 1 juli 2020. Social- och hälsocentralerna ska inleda sin verksamhet vid ingången av 2021 och mun- och tandvårdsenheterna vid ingången av 2022.

Du kan läsa hela materialet här:

Markus West

En radiokanal
för seniorer

TIPS. I november träffade jag Korsholms pensionärer för att tala om nya medier. Sveriges Radios satsning på en webbsänd radiokanal för en mogen publik väckte deras intresse.

P4 Plus redan funnits i mer än ett år och förväntas så småningom nå en miljonpublik. Kanalen kan även höras i Finland, men alltså enbart på webben

– Det finns över två miljoner svenskar som är över 60 och nu ger vi dem det som många av dem önskar. Bra musik från 50-talet och framåt, samt guldkorn från vårt helt otroliga radioarkiv, sade Leif Eriksson, projektledare för den nya kanalen, när den startades.

Lyssna på P4 Plus

Vill du bli
skolfarfar?

I Svenskfinland finns det mer än 100 skolor som har minst en skolfarfar. God Tid skrev i januari om Karl-Erik Nyman, skolfarfar i St Karins svenska skola. Här hjälper han Sara Laitinen med en kärvande såg. Drömmer du om att bli skolfarfar eller  -morfar? Gå in och bekanta dig med vad det handlar om här.

Guldålder
– men inte för alla

Tankesmedjan Magma har i samarbete med Svenska pensionärsförbundet genomfört en ny utredning,Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024.

Denna framåtblickande omvärldsanalys granskar hur pensionärernas liv och verksamhetsförutsättningar påverkas när lagstiftningen förändras, pensionärernas andel av befolkningen ökar och den offentliga sektorn tvingas spara.

Du hittar den som PDF här.

*****************

Ny spännande digital hälsotjänst till SPF

Svenska pensionärsförbundets styrelse godkände den 14 januari Wellmo, en ny digital hälsotjänst, som nu blir tillgänglig för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar.

Se artikeln på sidan 9 i God Tid 1/2016 eller IT-sidan för mer information. I artikeln förekom fel epost-adress, observera därför att du kan anmäla dig som Wellmo användare genom att skicka e-post till wellmo@spfpension.fi.

Wellmo är tillgängligt för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar som har en smarttelefon.