ANNONSER

 

61283.jpg

Finländare är rädda för att åldras

27.11.2017 kl. 08:13
Över hälften av finländarna är rädda för att tvingas tillbringa sin ålderdom ensamma. Fyra av fem är rädda för vad ålderdomen överlag för med sig. Det här framkommer av HelsingforsMissions färska opinionsundersökning.

HelsingforsMission har utrett vad 1000 finländare i åldern 18–75 tänker om att åldras och vilka orosmoment och rädslor som förknippas det. Ålderdomen skrämmer finländare i alla åldrar. Av de svarande är 84 proicent oroliga över hur åldringsvården för tillfället ser ut. Hela 57 procent är rädda för att bli lämnade ensamma när de blir gamla.

”Den offentliga debatten präglas av en respektlös attityd gentemot äldre. Åldringsvården verkar vara i ett uselt tillstånd på basis av de här berättelserna. En äldre person uppfattas som en onyttig kostnad som hotar vår nationalekonomi”, säger HelsingforsMissions verksamhetsledare Olli Valtonen.

”Men rädslorna handlar också om ensamhet. Det är ett verkligt problem, som samhället och var och en av oss bör ta på allvar”.

Risken för ensamhet ökar ju äldre vi blir. Av de 70 år fyllda finländarna upplever 30 % (över 300 000 personer) att de är ensamma, och av de 85 år fyllda 40 %.

Vem vågar bli gammal här?

HelsingforsMission för i november-december en kampanj mot åldringarnas ensamhet genom att fråga ”Vem vågar bli gammal här?”. Kampanjen lyfter fram de rädslor som är knutna till att åldras och synliggör hur det känns för en människa när ingen bryr sig.

Kampanjens mål är att samla donationer till HelsingforsMissions arbete för att bekämpa ensamheten.

”Vi hoppas att den här kampanjen får folk att vakna. Vi behöver medel för att effektivisera vårt arbete för att hjälpa dem som är ensamma. Den som inte har blivit lämnad ensam vågar bli gammal”, säger Valtonen.

Kampanjen syns bland annat på Clear Channels reklamställen och på sociala medier. Du kan också bekanta dig med den på medborgartorget utanför Kampens köpcentrum fredagen 1.12.2017.

Kampanjen har planerats av reklambyrån Folk Finland och producerats och verkställts av Cocoa Mediaproductions samt Jere Hietala. Planering, produktion och medieutrymme har fåtts som donationer.

Detta är ett pressmeddeland från Helsingforsmission.

Markus West

En radiokanal
för seniorer

TIPS. I november träffade jag Korsholms pensionärer för att tala om nya medier. Sveriges Radios satsning på en webbsänd radiokanal för en mogen publik väckte deras intresse.

P4 Plus redan funnits i mer än ett år och förväntas så småningom nå en miljonpublik. Kanalen kan även höras i Finland, men alltså enbart på webben

– Det finns över två miljoner svenskar som är över 60 och nu ger vi dem det som många av dem önskar. Bra musik från 50-talet och framåt, samt guldkorn från vårt helt otroliga radioarkiv, sade Leif Eriksson, projektledare för den nya kanalen, när den startades.

Lyssna på P4 Plus

Vill du bli
skolfarfar?

I Svenskfinland finns det mer än 100 skolor som har minst en skolfarfar. God Tid skrev i januari om Karl-Erik Nyman, skolfarfar i St Karins svenska skola. Här hjälper han Sara Laitinen med en kärvande såg. Drömmer du om att bli skolfarfar eller  -morfar? Gå in och bekanta dig med vad det handlar om här.

Guldålder
– men inte för alla

Tankesmedjan Magma har i samarbete med Svenska pensionärsförbundet genomfört en ny utredning,Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024.

Denna framåtblickande omvärldsanalys granskar hur pensionärernas liv och verksamhetsförutsättningar påverkas när lagstiftningen förändras, pensionärernas andel av befolkningen ökar och den offentliga sektorn tvingas spara.

Du hittar den som PDF här.

*****************

Ny spännande digital hälsotjänst till SPF

Svenska pensionärsförbundets styrelse godkände den 14 januari Wellmo, en ny digital hälsotjänst, som nu blir tillgänglig för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar.

Se artikeln på sidan 9 i God Tid 1/2016 eller IT-sidan för mer information. I artikeln förekom fel epost-adress, observera därför att du kan anmäla dig som Wellmo användare genom att skicka e-post till wellmo@spfpension.fi.

Wellmo är tillgängligt för alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar som har en smarttelefon.