ANNONSER

 

Yttranden

Valfrihetslagen är otillräcklig

Valfrihetslagen når inte ända fram.  Regeringens avsikt var att minska hälso- och välfärdssklyftorna. Svenska pensionärsförbundets styrelse ger i sitt remissvar till social- och hälsovårdsministeriet lagförslaget om valfrihet i vården underkänt på punkt efter punkt.Läs mera »
13.12.2017 kl. 09:00

Utlåtande om säkert åldrande

"Turvallinen elämä ikääntyneille" (som tyvärr inte finns att tillgå på svenska) som man begär utlåtande om är en uppdatering av programmet Ett säkert liv för de äldre - program för förbättring av säkerheten för äldre som publicerades år 2011.Läs mera »
09.12.2017 kl. 09:12

PIO: Landskapens äldreråd bör ges inflytande

Pensionärsorganisationernas intresseorganisation PIO anser att det är  viktigt att de äldreråd som börjar verka i landskapen blir representativa och att de får ett riktigt inflytande.Läs mera »
29.11.2017 kl. 08:57

PIO: Höj lägsta nivåerna i socialskyddet

Pensionärsförbundens intresseorganisation, PIO uppvaktade onsdagen den 27 september riksdagsgrupperna för att ge pensionärernas syn på nästa års budgetförslag.Läs mera »
05.10.2017 kl. 10:12

PIO: Lägg inte ner biljettförsäljningen på lokaltågen

Allt fler tjänster, både offentliga och privata, flyttas till nätet. I regeringsprogrammet är digitaliseringen ett genomgående tema, som beaktas i snart sagt varje spetsprojekt. Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf påminner om att långt ifrån alla medborgare har möjlighet att använda informationsteknologin. Anledningarna kan vara hög ålder, funktionshinder eller brist på pengar.Läs mera »
08.06.2017 kl. 14:24

Utlåtande till Justitieombudsmannen

Svenska pensionärsförbundet nöjer sig inte med Helsingfors stads svar på förbundets JO-anmälan av bristerna i tillgången till hemvård på svenska i Helsingfors.Läs mera »
02.06.2017 kl. 08:27

Svårt att förverkliga valfrihet inom sociala sektorn

Svenska pensionärsförbundet tror att det blir svårt att tillämpa valfriheten inom den sociala sektorn. Kunderna/klienterna kommer att försättas i olika situationer.Läs mera »
08.03.2017 kl. 11:32

PIO utlåtande om det brutna indexet

Pensionärsförbundens intresseorganisation rf (PIO) vill öka löneindexets tyngd när storleken på arbetspensionerna bestäms. Löneindexets tyngd är i dag 20 procent mot 80 procent för konsumtionsprisindexet.Läs mera »
03.03.2017 kl. 12:40

JO-anmälan

Helsingfors stad publicerade nyligen en utredning som avslöjar att möjligheterna att få äldreomsorg på svenska är små i Helsingfors. Enligt utredningen får bara 15 procent av dem som vill ha hemvård på svenska vård på modersmålet.Läs mera »
02.02.2017 kl. 17:13

Uttalande till allsvenska riksdagsgruppen

Svenska pensionärsförbundet uppvaktade fredagen den 2 december den allsvenska riksdagsgruppen (i gruppen ingår svenska- och tvåspråkiga ledamöter från samtliga riksdagspartier) i en rad frågor som är av stor vikt för Finlands svenskspråkiga pensionärsbefolkning.Läs mera »
02.12.2016 kl. 11:08