Svenska pensionärsförbundet rf, SPF, är en finlandssvensk pensionärsorganisation med drygt 20 500 medlemmar i 77 föreningar runtom i landet. Förbundets tyngdpunktsområden är intressebevakning, trivsel och stimulans samt pensionärer som resurs. Vi söker nu

en person för samhällspolitisk påverkan

 

med tillträde 1.4.2019 eller enligt överenskommelse.

Till arbetsuppgifterna hör bland annat att följa upp lagstiftningsarbete, utforma utlåtanden och skrivelser samt fungera som sekreterare för kommittén för intressebevakning och påverkan.

Vi värdesätter följande:

  • du är intresserad av samhällsutveckling
  • du tycker om att jobba med och för pensionärer
  • du är samarbetsvillig, noggrann och har god organisationsförmåga
  • du är social, utåtriktad och flexibel
  • du har visioner och idéer
  • du tycker om att jobba både självständigt och i grupp
  • du är villig att resa inom Svenskfinland                                                                                                                                                                  

Du bör ha fullständiga kunskaper i svenska och finska och en för uppgiften lämplig utbildning. Huvudsaklig placeringsort är Helsingfors.

Om den här beskrivningen passar in på dig, vänligen sänd in ansökan med löneanspråk till Svenska pensionärsförbundet rf, PB 129, 00101 Helsingfors senast den 31.1.2019  kl. 15.00. Märk kuvertet ”person för samhällspolitisk påverkan”.

För närmare info, kontakta verksamhetsledare Berit Dahlin, berit.dahlin@spfpension.fi, tfn 040 5780248.

 

 

 

www.spfpension.fi

ANNONSER