Föreningens kontaktuppgifter

Fyll i föreningens kontaktuppgifter i formuläret nedanför, förbundet får då uppgifterna per epost och de lagras också i arkivet.

Om du istället föredrar att ladda ner blanketten och skriva ut den som PDF så går det också för sig.

Blanketten ska  returneras genast efter föreningens årsmöte och konstituerande styrelsesammanträde. Fyll i formuläret länkat ovan, skicka per post till Svenska pensionärsförbundet r.f., PB 129, 00101 Helsingfors eller e-post till kansliet@spfpension.fi.

Fyll i kontaktuppgifterna här:

Skriv siffran 8 med bokstäver:

ANNONSER