Aktuellt för förtroendevalda

Föreningar – anmäl er verksamhet som kurs till SFV:s studiecentral

Svensk- och tvåspråkiga föreningar är välkomna att arrangera en samarbetskurs med SFV:s studiecentral (SFV). Kursarrangören beviljas kursbidrag (statsbidrag) för kursen förutsatt att den uppfyller vissa kriterier. Kursbidraget är 50% av godkända timkostnader, men högst 20 euro per timme.

Söka pengar

Medlemsföreningar i Svenska pensionärsförbundet kan en gång per år söka bidrag ur Förbundspaketet. Förbundspaketet är understöd som beviljats av Svenska kulturfonden, men som fördelas av pensionärsförbundets styrelse.
 

Till förbundspaketet

 

Medlemsföreningar i Svenska pensionärsförbundet kan även ansöka om stöd från Stiftlsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland. Stiftelsen meddelar om ansökningstid och utdelning på sin egen webbplats.
 

Till stiftelsen

 

På webbplatsen fyrk.fi kan du hitta  en rad nyttiga tips om stipendier och understöd som din förening kan ansöka om. På fyrk.fi samlas information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.
 

Gå till fyrk.fi

 

Svenska pensionärsförbundets skattmästare Lasse Koivus tips till föreningar som söker bidrag.
 

Lasses tips

 

 

 

ANNONSER