Rädslan för varg är primitiv

25.04.2018 kl. 13:32
I God Tid nummer 3/2018 blåstes vargfobin och hatet mot vargar upp på ett vidrigt och primitivt sätt: “Vargar stryker kring knutarna” och: “Byn är omringad av vargar”. Ids nu inte!

Om man någon gång ser spåren av en varg i snön – vad spelar det för roll? Ingen har blivit hotad av varg, inte ens kommit i kontakt med varg, för att inte tala om attackerad av varg. Rädslan är en primitiv reaktion, som inte baserar sig på fakta.
1) Varg är rädd för människan, vilket kan bekräftas av erfarenhet och biologi.
2) Varg är en riktig urfinne, som bott här långt innan de första människorna.
3) Varg är ytterst utsatt för utrotning och åtnjuter därför särskilt skydd av EU. Detta har Finlands regering bekräftat och bundit sig till.
4) I fall att vargpopulationen krymper under den kritiska massan, som definierats i beslutet av EU, hotas den av inavel och genetisk svaghet. Detta i sin tur leder till att vargen försvinner.
5)  Istället för att människans ogrundade rädsla mot varg överdrivs i artikeln på ett grovt och oförskämt sätt borde tidningen uppmana alla att sköta om vargens existens i dess urgamla hem - i Finland. 
Vargen har minst lika stor rätt att leva här som vi!
Jag har sett vargar både i skogar och vid min postlåda – i bästa sämja.

Terhomatti Hämeenkorpi
Medlem av PIKT 
och Åbo svenska pensionärsförening
 

Terhomatti Hämeenkorpi

ANNONSER