Barn behöver vuxenstöd

31.08.2018 kl. 09:37
Förlängning av läroplikten föreslås som en förbättring av elevernas skolframgång. Dock kan man ställa sig frågan huruvida skolpersonalen har tillräckliga möjligheter och ens resurser att individuellt stödja, sporra och motivera varje elev samt att en förlängning av läroplikten faktiskt skulle var en utmärkt lösning på en såpass kostnadsdryg förändring av nuvarande system?

Jag tror helt enkelt inte på den teorin. Barnen mår i första hand bäst av vuxnas stöd och upplever dem som förebilder  vilket betyder att familj, släkt, lärare, samhället och även frivilliga årsrika som engagerar sig i de ungas fortsatta utveckling.
Man bör dock ibland omvärdera sina attityder med hänsyn till barnens framsteg i utvecklingen. Både hemma och i skolan skall barnen få vara ”närvarande” vilket innebär att man lyssnar på dem. De är mycket känsliga för att årsrika personer helt nonchalerar deras åsikter. Genom att känna till rättigheter och skyldigheter i umgänge med barn och ungdomar skapar man ett ömsesidigt förtroendeförhållande. Alltså kunskap om att på bästa sätt kunna leva tillsammans med andra.
Sett ur ett helhetsperspektiv påverkas barnens välmående i dag tyvärr av övriga kanske större problem. Världen förändras i snabb takt och det blir allt svårare att stanna upp och ifrågasätta allt som påverkar vårt välbefinnande. Inom den framtida skolan blir man sannolikt tvungen att anställa fler speciallärare än vad dagens klasslärare representerar och hinner med.
Enligt min bedömning är fler vuxna i barnens liv en kraft att ta tillvara. Det är av stor betydelse att barnen/eleverna mår bra på grundskolans lägre klasser. Deras sug efter vuxna  och framförallt män som  ”ser”  dem och ger sig tid för dem är enormt. Det generationsöverskridande lärande som exempelvis en skolfarfar står för är mycket viktigt, även om han givetvis inte kan ersätta en lärare eller förälder. Han finns alltså till hands när övrig skolpersonal inte räcker till. Barn har mer nytta av förebilder än av kritiker.
Dagens elever har av olika orsaker ofta inte nära kontakt med sina respektive far- och morföräldrar såsom barn hade förr och det  är här jag med gott samvete kan säga att nu behövs en skolfarfar i klassen. Jag drar mig till minnes speciellt en solskenshistoria av många från mitt mångåriga skolsamarbete, när en gosse i andra klass upplyste mig om att: ”Du skulle nog vara en bra pappa åt min pappa”. Djupsinniga tankar ?

Sten Lindholm
Träskända

 

Sten Lindholm

ANNONSER