Uttalande från SPF Österbotten 6.9.2018

06.09.2018 kl. 12:19
FPA:s taxiersättningsmodell får skarp kritik. Taxilagen ändrades från 1.7.2018. Alla taxiresor som FPA ersätter ska beställas via en taxicentral. I Österbotten är det Taxi Vasa som sköter bokningarna. Man kan boka resor två veckor i förväg. Kunden betalar en självriskandel på 25 euro. När årssjälvrisken på 300 euro har överskridits är det FPA som står för resten av resekostnaderna. Tur och returresorna ska beställas separat.

När en kund åker med taxi till exempelvis till Vasa Centralsjukhus, så får inte taxibilen bli kvar och vänta på kunden/patienten tills hon eller han är färdigt vårdad, utan taxin måste åka hem utan passagerare om inte taxicentralen har bokat in en returresa. Det här gör att det finns taxibilister som inte vill köra FPA-resorna, dels för att de är sämre betalda och dels för att det är osäkert med returresorna. Det här drabbar kunden. Det innebär en otrygghet för kunden som via taxicentralen bokar en främmande taxi. Det här har lett till ett stort missnöje bland annat i Jakobstad och i olika landsbygdskommuner och städer som Närpes. Ett flertal kunder har fått vänta alltför länge på taxi för hemresan. En del patienter har tvingats åka långa omvägar i gemensam taxi på vägen hem.

Ett annat problem är kvaliteten. Är det som kallas FPA:s standard på bil, utrustning och chaufför tillräcklig? Vi har i sommar nåtts av flera klienters skräckupplevelser. Det ser Svenska pensionärsförbundet i Österbotten allvarligt på och tar tag i frågan!

Detta är en olägenheter som borde ses över till exempel så att man skulle börja använda sig av taxisedlar. Då får kunden ordna sina resor på det sätt som passar kunden bäst. I det här sammanhanget kan man också lyfta upp behovet av en äldreombudsman eller seniorombudsman i Finland som skulle ha som uppgift att bevaka olika frågor och problem som gäller servicen till den äldre befolkningen.

Anita Ismark
ordförande SPF Österbotten

Anita Ismark

ANNONSER