Tänk på hörselskadade när du använder munskydd

23.09.2020 kl. 12:38
I dessa extrema tider har vi snabbt lagt oss till med nya vanor som vi för ett år sedan inte hade drömt om. Vem hade trott att vi i Finland skulle gå omkring med munskydd när vi åker metro?

Samtidigt som det är bra att vi vidtar de åtgärder vi kan för att minska smittspridningen av covid-19 så har vissa åtgärder medfört kommunikationssvårigheter för en del av befolkningen. Vad många inte tänker på är att de läser på läpparna på den person som talar. Forskning visar att läppläsning är ett viktigt verktyg också för personer utan hörselskador, framförallt om det finns bakgrundsljud när någon pratar. Men för en person med hörselnedsättning är läppläsningen synnerligen viktig. Uppskattningsvis 15% av Finlands befolkning har någon form av hörselskada. Vid 80 års ålder har närmare 50% det, då åldersrelaterad hörselnedsättning är vanligt.  

Hjärnan är skapad att använda sig av synliga ledtrådar, som att läsa på läpparna och andra ansiktsuttryck, för att lättare förstå vad som sägs. Att bära munskydd tar bort denna viktiga visuella informationskälla. Att bära munskydd dämpar också talet. Och att hålla avståndet för det vi kallar social distansering gör det också svårare att höra och förstå tal. Med ökat avstånd minskar ljudnivån. Forskning visar att ökad distans gör det svårare för en person med en hörselskada att fokusera sin uppmärksamhet på och att förstå tal. Också bakgrundsljud gör det svårare att uppfatta tal och kan göra att en person går miste om information.

Det är alltså många som får det svårare med kommunikationen när munskydd blir allt vanligare. Men det finns enkla och effektiva strategier för att förbättra kommunikationen. När man bär munskydd är det viktigt att vända sig mot den man talar med och se till att man fångat dennes uppmärksamhet innan man börjar tala. Om man håller ögonkontakt med den man talar med förbättrar man den sociala kontakten och håller uppmärksamheten fokuserad på kommunikationen. Att tala långsamt gör det lättare att lyssna och tänk på att tala tydligt och att uttala väl. Om du inte är säker på att informationen gått fram, be den andre upprepa vad du sagt eller upprepa informationen med andra ord. 

Alternativa kommunikationsformer som att skriva på papper eller textning i realtid, via en applikation till exempel, kan vara till stort stöd. För vårdpersonal är det extra viktigt att försäkra sig om att informationen inte bara hörts utan också förståtts, då den typ av information de förmedlar oftast är av stor vikt. Att ha viktig information tillgänglig i skrift att dela ut är ett bra komplement för att försäkra sig om att informationen går fram.  

Med social distansering och munskydd är det svårare för hörselskadade person att få rätt information, med en växande känsla av isolering som följd. Det är viktigt att de allmänna riktlinjerna för att minska smittspridningen följs, men det är också viktigt att allmänheten blir upplyst om de kommunikationssvårigheter som uppstår för en stor del av befolkningen.  

Maija Nilsson

ANNONSER