Avgiftstaken i vården bör sänkas för att minska fattigdomen

27.01.2021 kl. 09:36
Ungefär 300 000 pensionärer i Finland lever, enligt EU:s norm, under fattigdomsgränsen. De lägsta pensionerna skall höjas i sakta mak, men för att snabbare göra livet lättare för de mest utsatta kan man söka metoder för att sänka avgifter för samhällsservice.
Speciellt utsatta är de pensionärer som har höga vård-,
medicin- och resekostnader. För att lindra effekterna av dessa kostnader har vi i Finland årliga avgiftstak. Taket för mediciner är 578 euro, för vårdavgifter 683 euro och för resor till vård 300 euro per år. Avgiftstaken nollställs vid varje årsskifte. För att lindra effekterna av kostnadsbördan föreslår Svenska pensionärsförbundets regionstyrelse att avgiftstaken slås ihop och sänks betydligt, förslagsvis till garantipensionens nivå. Det här räcker inte för att lindra avgiftsbördan tillräckligt i början av året. En del säger att pengarna inte då räcker till både mat och mediciner. Man borde nu, eller samtidigt med en sammanslagning, sprida ut nollställningen till alla månader i året för att lindra utslagseffekten i början av året.
Svenska Pensionärs-
förbundet i Österbotten r.f.
Styrelsen

 
Anita Ismark

ANNONSER