Bästa  pensionär!

27.01.2021 kl. 09:39
Livet är fullt av risker. Det är en mindre risk att drabbas av covid-19 om du låter vaccinera dig!
Ta vaccinet så fort det blir möjligt i din kommun. Enda sättet att återgå till ett normalt liv är att största delen av befolkningen låter vaccinera sig!
Svenska Pensionärs-
förbundet i Österbotten r.f.
Styrelsen
Anita Ismark

ANNONSER