Välfärds­området måste ju ha ett äldreråd

12.05.2021 kl. 09:12
Svenska pensionärsförbundet i Öster­botten utgår från att Öster­bottens välfärdsområde har ett äldre­råd som företräder de äldre och att medlemmarna i äldrerådet ­besitter de kompetenser och den kunskap som förväntas av organet.

Styrelsen för Svenska pensionärsförbundet i Österbotten genom ordförande Anita Ismark

 

Anita Ismark

ANNONSER