Pensionärerna kan börja vara mera aktiva nu

23.08.2021 kl. 13:04
Coronarekommendationerna ställer till problem för samvaro i många sammanhang. Våra myndigheter har gjort mycket rätt då vi har så få döda av covid19 jämfört med andra länder. På sistone har vi tyvärr upplevt en otydlighet  i rekommendationerna, t.o.m. konflikt beroende på vem som talat.

Jag är ingen myndighetsperson och kan inte ge direktiv. Jag är en vanlig läkare, som har en ansvarsroll i Svenska pensionärsförbundet och hjälper medlemmarna att tolka rekommendationerna. Pensionärsförbundets uppgift är att ordna aktiviteter av många slag. Fysiska aktiviteter, resor, kulturella evenemang, frågesporter, seminarier och framför allt möten med program och kaffegemenskap. Detta för att förbättra pensionärernas livskvalitet och lindra ensamhet. Vi bidrar med mycket för att förbättra folkhälsan.

Enligt nuvarande rekommendationer får endast 10 personer (25 i Nyland=ologiskt) samlas inomhus och 50 utomhus. MEN flera kan samlas om man iakttar vissa säkerhetsarrangemang. I praktiken betyder det: alla är dubbelvaccinerade, ingen med minsta luftvägssymptom deltar, avstånd kan hållas, alla använder munskydd (näsan måste också vara täckt), lokalen är tillräckligt stor och ventilationen god och man iakttar god handhygien (desinfektionsmedel eller tvål och vatten). Utomhus skall avstånd hållas och ingen kramas eller hälsar med handskakning. Varför allt detta när vi är dubbelvaccinerade och i praktiken nästan helt skyddade mot svår sjukdom? Jo, vi kan få infektionen och bära på den i flera dagar (t.o.m. utan symptom) och sprida den till unga ovaccinerade personer i vårt umgänge. De kan också bli svårt sjuka. Vi, som har haft lyckan att få vaccin måste inse att vi fortfarande kan vara en länk i smittokedjan. Så försiktighet tills vidare!

Jag har haft täta kontakter med vår goda smittskyddsläkare för att planera vår verksamhet (Pedersöre pensionärsklubb). Hon tycker att följande är okay:

1. Vi far på endagsresa 31.8 till sydliga Österbotten i fullsatt buss, när alla har munskydd i bussen och inomhus samt håller avstånd när det är möjligt.

2. Vi håller månadsmöte 14.9 i stor sal med samma restriktioner (kanske ca 100 deltagare). Ingen allsång.

3. Jag sjunger med Jakobstads sångarbröder och vi planerar att påbörja övningarna i september. Vi är sugna och publiken väntar på julkonsert i december. Vi har 50 medlemmar. Smittskyddsläkaren tycker det är okay att vi övar med halva kören i taget i Svenska gårdens stora sal. Utan munskydd. Eventuella enkelvaccinerade måste iaktta noggrann försiktighet om de deltar.

Värt att notera: dubbelvaccinerade behöver inte vara i karantän mera.

Jag hoppas dessa exempel kan vara till hjälp för planeringen av höstens verksamhet. Viktigt att dagligen följa med myndigheternas rekommendationer i alla fall. Allt kan ändra med kort varsel.

Våra föreningar har visat stor uppfinningsrikedom när det gällt att hitta säkra aktiviteter. Det är vi så tacksamma för. Förbundet lever och har inte förlorat just några medlemmar under pandemin!

Pehr Löv

Läkare

Medlem i förbundsstyrelsen och ordförande i kommittén för intressebevakning och påverkan

 

Pehr Löv

ANNONSER