PIO: Satsa 200 miljoner på att korta vårdköerna

05.10.2022 kl. 09:31
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf, som organiserar sex landsomfattande pensionärsförbund i Finland, lade fram en lista med krav på åtgärder från staten riktade till Finlands äldre befolkning när de uppvaktade riksdagsgrupperna den 4 oktober.

PIO kräver att staten gör en extra satsning på 200 miljoner euro för att komma till rätta med vårdköerna under 2023.

PIO fäster även uppmärksamhet vid att särskilt de äldre som har små inkomster och som använder mycket social- och hälsovårdstjänster har försatts i en svår situation.

Så här ser PIO:s lista till riksdagen ut:

  • När riksdagen besluter om budgeten för 2023 bör tillräckliga resurser sättas på att rätta till vårdskulden i vårt land. Vi föreslår att 200 miljoner euro satsas på att krympa vårdköerna under 2023. Därtill bör de äldre invånarnas rätt till rehabilitering garanteras.
  • PIO förenar sig med äldreombudsman Päivi Tapios uttalande om att det reserverats för lite pengar till service åt de äldre i åratal och att det att de äldre lämnas utan service är ett bevis för en långvarig diskriminering från beslutsfattarnas sida. Tillräckliga resurser bör reserveras för all äldreomsorg. PIO påminde också om att investeringar i närståendevård alltid lönar sig och leder till stora inbesparingar för samhället.
  • PIO tackade för den extra indexjustering som gjordes av folkpensionerna den 1 augusti. Samtidigt fäste PIO uppmärksamhet vid att indexjusteringen riskerar att slå tillbaka mot de pensionärer som har rätt till bostadsbidrag, eftersom FPA beaktar den höjda folkpensionen när bostadsbidraget fastställs. I värsta fall sjunker bostadsbidraget.
  • PIO anser att staten bör bereda sig på att det även under 2023 behövs en extra indexjustering av de förmåner som är knutna till folkpensionsindexet. Samma sak gäller arbetspensionerna.
  • PIO:s ordförande Simo Paassilta lyfte även fram ett gammalt förslag från PIO, nämligen att de tre taken för självrisk på medicin, FPA-resor och vårdavgifter bör slås ihop till ett och att det inte är högre än garantipensionen under en månad.
  • År 2022 finns det följande tre avgiftstak i bruk: Avgiftstaket för vårdtjänster (692 euro), för mediciner (592,16 euro) och för FPA-taxi (300 euro). De är tillsammans 1584,16 euro. Full garantipension är i år 885,63 euro. Avgiftstakens självrisk drabbar de äldre hårt i början av året.

Svenska pensionärsförbundet är medlem i PIO. Förbundet representerades av ordförande Ulla-Maj Wideroos vid uppvaktningen i riksdagen.

Läs uttalandet till riksdagsgrupperna i sin helhet (på finska) här:

 

Markus West

ANNONSER