”Livet börjar efter 50”

22.11.2022 kl. 15:08
Föreningen Isnäs Pensionärer är jämngammal med Svenska pensionärsförbundet. Isnäspensionärerna är så många att möten hålls i föreningshuset Solbacka för att ge plats åt alla hugade på vanliga månadsmöten. Här hölls också jubileumsfesten.

Som det brukar vara i föreningar har intresset varierat under decennierna. Nu är medlemmarna 95, inte långt från rekordet 104 när föreningen var bara två år gammal. Ordförande Boje Fagerlund talade i sitt hälsningstal en stund om de första åren.

"Jag var 18 år när föreningen grundades, så jag var knappast alls intresserad då. Men nu har jag märkt att det inte är så tokigt att vara pensionär", sa han.

Fagerlund är ganska ny på posten och han trivs i den väl inkörda föreningen. Verksamheten är mångsidig och någorlunda tillbaka i sina goda rutiner efter pandemins svåraste tider. Stavgång på måndagar är ett säkert kort, simning och boule är ganska nya tillskott.

Historisk tillbakablick

Kärleken till hemorten genomsyrade Christer Alms historik, som han själv framförde dagen till ära.

”Det är igen dags för ett jubileum för Isnäs Pensionärer. 50 år är fullt – och livet börjar efter 50, som det sägs. Vi får se.”

Alm berättade också om pensionärshuset Önskebo som invigdes 1976. Dåvarande kommunfullmäktigeordförande Carl-Johan Creutz framförde Pernå kommuns hälsning med orden ”Det är viktigt att kommuninvånarna också efter uppnådd pensionsålder får stanna kvar i sin hemkommun.”

"Vem kan ha invändningar mot det", frågade sig Christer Alm.

Mot slutet av historiken reflekterade Christer Alm över framtiden.

”Hur många av dagens seniorer hade kunnat tro att de ännu skulle tvingas uppleva krigets fasor i dagens Europa, liksom farsoter som coronaviruset. Klimatförändringar och miljökatastrofer som hotar livet på denna planet? Pensionärsföreningens framtid ligger i medlemmarnas händer. Det kan mycket väl hända att just i tider som dessa behövs föreningar som den här 50-åringen som mest.”

Allvarsorden togs väl emot, utan att dämpa stämningen. Gratulanterna var många. Svenska pensionärsförbundets verksamhetsledare Berit Dahlin påminde om att förbundet firar den 18 november, flera grannföreningar framförde finurliga hälsningar, överräckte blommor och andra presenter som ”bruna kuvert som numera är vita.”

 

 

 

 

 

Nina Björkman-Nystén

ANNONSER