Ledare

Brister i vården av de äldre

Ledare # 5 Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket inom social- och hälsovården, har nyligen publicerat en rapport om kvaliteten i åldringsvården. I många avseenden är den alarmerande.Läs mera »
Ole Norrback
03.06.2016 kl. 11:07

Alla tänker på sig, bara jag tänker på mig

Ledare # 4 Rubriken är en något lättsinnig beskrivning av egoismen. Samtidigt innehåller den en underförstådd längtan efter mera omtanke, att vi bryr oss om varandra. Rubriken berör oss inte bara som individer, den gäller också i bredare sammanhang. Läs mera »
Ole Norrback
06.05.2016 kl. 00:01

Verksamhetsledaren

Fler glada pensionärer med i vårt förbund

En liten arbetsgrupp har utarbetat en ny medlemshandbok för Svenska pensionärsförbundet. Den kommer ut i höst. Handboken innehåller korta och praktiska råd om vad man ska tänka på innan man sätter igång.  Varför behövs nya medlemmar?Läs mera »
Anita Ismark, I viceordförande
16.08.2019 kl. 07:22

AlandicaDebatt är årets hetaste sommararena

9-11 juni ordnas AlandicaDebatt på Åland, en svenskspråkig sommararena för finländska och nordiska samhällsfrågor. Temat för årets arena är Framåt. Läs mera »
Berit Dahlin, verksamhetsledare
07.06.2019 kl. 08:17

ANNONSER