Ledare

Enkla svar på svåra frågor – finns de?

Ledare # 6 Inte ens svaret på rubrikens fråga är enkelt. ”Knappast” eller ”sällan”, är väl de mest täckande svaren, men de är ju inte enkla eller entydiga. Som absolut svar är ordet ”aldrig” inte långt borta från sanningen, men ändå inte helt sant. Läs mera »
Ole Norrback
02.09.2016 kl. 07:33

Brister i vården av de äldre

Ledare # 5 Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket inom social- och hälsovården, har nyligen publicerat en rapport om kvaliteten i åldringsvården. I många avseenden är den alarmerande.Läs mera »
Ole Norrback
03.06.2016 kl. 11:07

Verksamhetsledaren

Pensionärsförbundets förtroendevalda 2020

Höstmötet utsåg i november förbundsstyrelse. Nu har styrelsen konstituerat sig och valt en rad kommittéer som är viktiga för arbetet i förbundet. De centrala organen presenteras nedan.Läs mera »
Berit Dahlin, verksamhetsledare
31.01.2020 kl. 07:54

Tillsammans framåt vårt tema för år 2020

Svenska pensionärsförbundets höstmöte den  21 november i Tammerfors beslöt enhälligt att förbundets tema år 2020 är Tillsammans framåt.Läs mera »
Berit Dahlin, verksamhetsledare
13.12.2019 kl. 07:47

ANNONSER