Ledare

Tillsammans

Få saker var bättre förr, men en del var faktiskt det. Samhörigheten, gemenskapen var starkare. Mänskorna var knappast ädlare, men nödvändigheten skapade dygden. Alla klarade sig bättre, ju mera man gjorde tillsammans.Läs mera »
Ole Norrback, förbundsordförande
16.08.2019 kl. 07:20

Ännu en bild av oss

Vart tredje år frågar pensionärsförbunden ca 1000 personer i åldern 55 – 84 år om deras syn på livet som pensionär. Opinionsmätningar är aldrig exakta, och man kan ju få det svar man vill ha om man frågar rätt. Motstridiga tolkningar är också möjliga. Trovärdigheten ökar emellertid nog och förändringar i åsikterna blir tydligare när samma frågor upprepas vart tredje år.Läs mera »
Ole Norrback, förbundsordförande
07.06.2019 kl. 07:07

Verksamhetsledaren

Nytt medlemsregister och nya webbplatser

Verksamhetsledare # 3 Så har det äntligen hänt. Svenska pensionärsförbundet har efter många års diskussioner tagit i bruk ett nytt medlemsregister. Det nya registret är speciellt utvecklat för finlandssvenska förbund, vilket ger oss stora möjligheter att påverka funktionerna även i framtiden. Det gamla registret infördes redan år 2005 och har tidvis förorsakat en del olägenheter. Läs mera »
Markus West
11.04.2016 kl. 11:57

Pensionärsförbundets kurs- och utbildningsverksamhet

Verksamhetsledaren # 2 Svenska pensionärsförbundet tillsatte i början av året en arbetsgrupp med uppgift att planera och strukturera förbundets utbildningsverksamhet. Allmänt kan sägas att förbundets kurs- och utbildningsverksamhet är synnerligen mångsidig och riktar sig till hela medlemsfältet.Läs mera »
Markus West
04.03.2016 kl. 09:25

ANNONSER