Ledare

0,5 eller 0,7?

Ibland uttrycker vi oss underligt. Under några år har åsikterna om personalbehovet inom äldreomsorgen kretsat kring de här talen. Nu utgår vårt regelverk från att 0,5 vårdare behövs för varje vårdbehövande. Några kritiska kommentarer är på sin plats.Läs mera »
Ole Norrback, förbundsordförande
27.09.2019 kl. 08:12

Tillsammans

Få saker var bättre förr, men en del var faktiskt det. Samhörigheten, gemenskapen var starkare. Mänskorna var knappast ädlare, men nödvändigheten skapade dygden. Alla klarade sig bättre, ju mera man gjorde tillsammans.Läs mera »
Ole Norrback, förbundsordförande
16.08.2019 kl. 07:20

Verksamhetsledaren

Pensionärsförbundets kurs- och utbildningsverksamhet

Verksamhetsledaren # 2 Svenska pensionärsförbundet tillsatte i början av året en arbetsgrupp med uppgift att planera och strukturera förbundets utbildningsverksamhet. Allmänt kan sägas att förbundets kurs- och utbildningsverksamhet är synnerligen mångsidig och riktar sig till hela medlemsfältet.Läs mera »
Markus West
04.03.2016 kl. 09:25

Sluträknat på räknesticka

I fjolårets sista nummer av God Tid efterlyste jag läsarnas medverkan i att hitta på föremål, som inte mera existerar, dels för att man kommit på nya, effektivare lösningar, dels för att de inte mera behövs, helt enkelt.Läs mera »
Markus West
01.02.2016 kl. 10:56

ANNONSER