Ledare

0,5 eller 0,7?

Ibland uttrycker vi oss underligt. Under några år har åsikterna om personalbehovet inom äldreomsorgen kretsat kring de här talen. Nu utgår vårt regelverk från att 0,5 vårdare behövs för varje vårdbehövande. Några kritiska kommentarer är på sin plats.Läs mera »
Ole Norrback, förbundsordförande
27.09.2019 kl. 08:12

Tillsammans

Få saker var bättre förr, men en del var faktiskt det. Samhörigheten, gemenskapen var starkare. Mänskorna var knappast ädlare, men nödvändigheten skapade dygden. Alla klarade sig bättre, ju mera man gjorde tillsammans.Läs mera »
Ole Norrback, förbundsordförande
16.08.2019 kl. 07:20

Verksamhetsledaren

​Pensionärerna som förtroendevalda

Den sistnämnda målsättningen förverkligas inom förbundet genom tillsättande av olika förtroendeorgan som förbundsstyrelse, kommittéer och arbetsgrupper. Sammanlagt är drygt 40 pensionärer från olika regioner i Svenskfinland engagerade i förtroendeorganen.Läs mera »
Markus West
01.02.2016 kl. 10:54

Visioner och verksamhet år 2016

Verksamhetsledaren # 9 Svenska pensionärsförbundet ordnade ett välbesökt höstmöte den 25 november i Tammerfors. 131 delegater från 54 föreningar var på plats för att bland annat behandla förbundets verksamhetsplan för år 2016. Läs mera »
Markus West
11.12.2015 kl. 09:00

ANNONSER