Ledare

Tillsammans

Få saker var bättre förr, men en del var faktiskt det. Samhörigheten, gemenskapen var starkare. Mänskorna var knappast ädlare, men nödvändigheten skapade dygden. Alla klarade sig bättre, ju mera man gjorde tillsammans.Läs mera »
Ole Norrback, förbundsordförande
16.08.2019 kl. 07:20

Ännu en bild av oss

Vart tredje år frågar pensionärsförbunden ca 1000 personer i åldern 55 – 84 år om deras syn på livet som pensionär. Opinionsmätningar är aldrig exakta, och man kan ju få det svar man vill ha om man frågar rätt. Motstridiga tolkningar är också möjliga. Trovärdigheten ökar emellertid nog och förändringar i åsikterna blir tydligare när samma frågor upprepas vart tredje år.Läs mera »
Ole Norrback, förbundsordförande
07.06.2019 kl. 07:07

Verksamhetsledaren

Visioner och verksamhet år 2016

Verksamhetsledaren # 9 Svenska pensionärsförbundet ordnade ett välbesökt höstmöte den 25 november i Tammerfors. 131 delegater från 54 föreningar var på plats för att bland annat behandla förbundets verksamhetsplan för år 2016. Läs mera »
Markus West
11.12.2015 kl. 09:00

Om sådant som har försvunnit

UPPSNAPPAT # 9 För något år sedan skrev jag i denna spalt några rader om paketpinnen, denna behändiga lilla på mitten avfasade träpinne som underlättade hembärningen av paket. Paketpinnar förekommer ju inte mera åtminstone på våra breddgrader, annat än på sin höjd i mera exklusiva butikssammanhang.Läs mera »
Anders G. Lindqvist
11.12.2015 kl. 09:00

ANNONSER