Ledare

Tillsammans

Få saker var bättre förr, men en del var faktiskt det. Samhörigheten, gemenskapen var starkare. Mänskorna var knappast ädlare, men nödvändigheten skapade dygden. Alla klarade sig bättre, ju mera man gjorde tillsammans.Läs mera »
Ole Norrback, förbundsordförande
16.08.2019 kl. 07:20

Ännu en bild av oss

Vart tredje år frågar pensionärsförbunden ca 1000 personer i åldern 55 – 84 år om deras syn på livet som pensionär. Opinionsmätningar är aldrig exakta, och man kan ju få det svar man vill ha om man frågar rätt. Motstridiga tolkningar är också möjliga. Trovärdigheten ökar emellertid nog och förändringar i åsikterna blir tydligare när samma frågor upprepas vart tredje år.Läs mera »
Ole Norrback, förbundsordförande
07.06.2019 kl. 07:07

Verksamhetsledaren

Äldreråd viktiga i beslutsfattandet

Verksamhetsledaren # 8 Äldrerådens uppgifter och stärkande av deras roll i kommunerna har under det senaste halvåret haft en framskjuten plats i Svenska pensionärsförbundets verksamhet. I början av sommaren ordnade förbundet ett välbesökt Äldrerådsseminarium i Vasa för att diskutera de äldres delaktighet och påverkningsmöjligheter i kommunerna och städerna.Läs mera »
06.11.2015 kl. 17:42

Promenera – enkelt, gratis, nyttigt

Verksamhetsledaren # 7 De äldres dag firas inkommande söndag den 4 oktober och därmed går startskottet för De äldres vecka. Runtomkring i landet ordnas olika evenemang och allehanda aktiviteter för äldre.Läs mera »
01.10.2015 kl. 12:49

ANNONSER