Teknikens underbara värld

31.08.2018 kl. 09:11
Ledare #6 Ny teknik förändrar villkoren för oss på nästan alla områden. Det mesta är avsett att hjälpa oss och att göra livet lättare. Nya bilar alarmerar när vi kommer för nära andra. I stället för att skära upp oss när läkarna opererar går de in i oss genom små titthål. Datorn hjälper oss att få all tänkbar information och kontakt. Exemplen på teknikens välsignelser är hur många som helst. 

Tekniken är ett gott hjälpmedel, men den får inte bli vår herre. Vi kan tycka om det eller låta bli, men vi behöver ständigt nya kunskaper för att behärska tekniken. Annars behärskar den eller nätets missbrukare oss.
I vår årsrytm är hösten ofta början på något nytt. Varför inte börja gå på datakursen, som vi tänkt göra så länge! Det finns två goda skäl. Det ena är att allt mera av kontakterna till myndigheterna, bankerna och butiker går över nätet. Den utvecklingen går inte att stoppa, men direkt service bör finnas kvar för dem, främst pensionärer, men inte enbart, som inte använder dator. Det andra skälet är socialt. Över nätet kan vi hålla daglig kontakt med barn, barnbarn och vänner var än de bor i världen och till rimliga kostnader. När avsikten är att vi skall bo hemma allt längre, och när rörligheten avtar, kan vi upprätthålla kontakter med omvärlden via datorn och nätet. Ensamheten är ett växande problem, och datorn är ett bra hjälpmedel mot den.

Tekniken har också avigsidor. Bl.a. banker och telebolag har kritiserats – delvis med rätta –  för att kunderna glöms i den tekniska utvecklingen. Förmodligen skulle många bolag ha nöjdare och mera långvariga kunder om de minskade på den aggressiva telefonförsäljningen och betjänade de kunder de redan har i stället. Telefonförsäljningen är ett gissel för många äldre, som luras att köpa sådant de inte behöver. Det går att blockera telefonen mot försäljare via det s.k. Robinsonregistret, men det känner inte alla pensionärer till, och alla bolag respekterar inte heller förbudet. Kan inte handeln själv skapa täckande etiska regler för telefonförsäljningen, måste lagstiftning till. Den frågan kommer att tas upp när vi träffar rikspolitiker i höst.
Ensamboende äldre kommer att erbjudas allt fler tekniska hjälpmedel. Det mesta kan vi vara positiva till. Att enkelt kunna alarmera när man behöver akut hjälp, ökar tryggheten, både för oss äldre och för de anhöriga. Många olyckor inträffar när spiseln glöms på. Teknik, som stänger av om ingenting är på plattan, eller när någonting antänts på den, borde bli allmännare. Kameror i hemmet kan öka tryggheten, men också bli en kränkning av den personliga integriteten. Det finns mycket att tänka på om vad som är etiskt hållbart när tekniken inom äldreomsorgen utvecklas och tas i bruk. 

Inom bioteknologin samarbetar företag och forskare på vitt skilda områden som teknik, kemi, biologi och medicin. Nya produkter, som är bra för bl.a. miljön, hälsan – och för ekonomin – utvecklas ständigt. Genforskningen tar fram nya möjligheter att identifiera sjukdomsrisker i ett tidigt skede, till att skydda djur och växter mot sjukdomar och till att öka skördarna. En analys av våra gener kan ge svar på frågor om vår härkomst, om det nu är intressant. 
Den teknologiska utvecklingen har gett oss möjligheter till ett längre och bättre liv, men det finns också risker. Fascinationen för det nya får inte bli så stor att vi glömmer att dra gränser för vad som går an. De gränserna går att dra när vi använder våra grundläggande värderingar och det förstånd vi är utrustade med.

 

Ole Norrback, förbundsordförande

ANNONSER