Redan de gamla romarna

22.11.2019 kl. 07:55
Tidlös visdom kan vi inte få för mycket av. Många av antikens tänkare och författare behöver man inte damma av, deras tankar är lika aktuella nu som då. 
Marcus Tullius Cicero (106 – 43 f.Kr.) skrev en bok om åldrandet ett år innan han dog. Här är några av dem sammanfattade.

En god ålderdom bygger man upp genom hela livet enligt Cicero. Tolerans, strävan efter det rätta, logiskt tänkande och förmåga att njuta av allt som livet bjuder på, skapar grunden för ett lyckligt och produktivt(!) åldrande. Hög ålder kan bli en underbar del av livet om vi förberett oss väl.
Livet består av perioder. Värderingar och åsikter påverkas av nya erfarenheter. Åren påverkar vår kropp och vår fysiska förmåga. Att till livets slut klänga sig fast vid ett ungdomligt beteende är dömt att misslyckas. Hög ålder hindrar oss inte från att vara aktiva, men vi får acceptera och leva med de begränsningar stigande ålder medför.
Mycket av den äkta visdomen får man bara genom erfarenheter. Den sanningen gäller fortfarande, också då vi nu snabbt kan googla fram fakta och kunskaper. Kunskap och visdom är inte samma sak, men kombinationen är optimal. ”Fortfarande förvirrad, men på en högre nivå” är ett talesätt som beskriver läget när vi vet mera men inte har visdom att tillämpa kunskaperna. Med våra erfarenheter har vi mycket vi kan lära ut till de yngre, men vi kan också lära mycket av dem, när vi är villiga att lyssna. 
Hjärnan är som en muskel, som behöver ständig träning. Läsning, men också korsord och sudoku, som kanske inte fanns på Ciceros tid, ger god träning. På äldre dar läste Cicero de grekiska filosoferna. Om han levde nu och var med i Pensionärsförbundet, skulle han förmodligen satsa på att lära sig att använda datorn och ta vara på de fördelar och den stimulans nätet erbjuder oss.

Vi äldre skall försvara våra intressen. Ålderdomen respekteras när vi äldre står upp för våra rättigheter och försvarar våra domäner. Det är som om Cicero hade läst Pensionärsförbundets tankar om intressebevakning.
Sexlivet är mycket övervärderat! Erfarenheterna också på det området tycks vara tidlösa. Äldre kan självfallet njuta av fysisk närhet, men ungdomens obevekliga(?) sexuella passion avtar med åren, något vi enligt Cicero borde tacka gudarna för. Den avtagande sexuella aptiten ger nämligen utrymme för andra och mera bestående njutningar på andra viktiga områden i livet.
Odla din egen trädgård! Också om morotslandet eller rosbuskarna inte är passionerna, så är det viktigt att hitta verksamheter, där vi kan se konkreta resultat av vår personliga aktivitet. Resultaten av fysiskt, målinriktat arbete ger bättre hälsa, tillfredsställelse och höjer därmed livskvaliteten.
Ciceros sista råd är kanske det svåraste: ”Var inte rädd för döden”. Livet är som ett skådespel, en god aktör vet när hen skall lämna scenen. Att med alla medel klamra sig fast vid livet när det inte längre är meningsfullt, och efter ett gott liv, är inte värdigt. Cicero levde ju före kristendomen, men också han funderar över vad döden betyder. Är den slutet på allt det personliga, eller väntar evig salighet? 

Vi har en del att lära av tidigare tänkare och av andra religioner och vishetsläror. Tidsbrist och stress präglar nu de yngres vardag. Tillräcklig tid för stillhet, eftertanke, kontemplation och för varandra finns i alltför få mänskors liv. Kanske några timmars stillhet i naturen är den bästa tankesmedjan! Visdom är verkligen ingen ny uppfinning, och den går att återanvända hur många gånger som helst. Det är den här ledarens budskap.


 

Ole Norrback, förbundsordförande

ANNONSER