Vi blev årets förbund 2019

05.06.2020 kl. 10:43
Alla tycker vi om att få tack och beröm. Nu har vi fått ett stort erkännande. Vårt förbund har fått utmärkelsen Årets förbund 2019. Äran tillkommer oss alla, som är medlemmar.

Verksamheten i föreningarna bärs ju upp av personmedlemmarna. Föreningarna i sin tur har bildat förbundet, vars viktigaste funktion är att samordna verksamhet, stöda föreningarna och ge service i olika former. Äran tillkommer också vår duktiga personal. Ingen organisation är ett självändamål. Föreningarna och förbundet finns till för personmedlemmarna. Det känns förstås en aning speciellt att få utmärkelsen just nu, när det mesta av verksamheten ligger nere, men så är det ju i alla andra organisationer också, och bedömningen gäller fjolåret.

I många avseenden är vårt förbund annorlunda. När andra organisationers medlemsantal minskar, får vi cirka 1000 nya medlemmar varje år. Nettoökningen är förstås mindre, eftersom vi årligen har en ganska stor avgång. Sviktande hälsa och stigande ålder är de vanligaste orsakerna. Några av oss flyttar också in i evigheten varje år. De som stryker sig för att de inte gillar oss måste vara få, eftersom de inte hörs. Under minst tio år har nettoökningen av antalet medlemmar varit några hundra varje år. Ökningen är cirka 25 procent under samma tid, och nu är vi över 20 000. Det är väl ett bevis på att verksamheten uppskattas. Knappast vill någon bli medlem i en organisation man inte tror på eller ogillar.

Nästan all verksamhet i föreningarna är uppbyggd kring samvaro. Vi reser, sjunger, lär oss om it och datorer, träffas på vecko- och månadsmöten, deltar i frågesport, spelar boule, golf eller kort, och gör mycket mer, och allt tillsammans. Vi är en mycket viktig del av det täta finlandssvenska sociala nätverket, som sägs vara orsaken till bättre hälsa och livskvalitet, och till ett längre liv.

Förbundets viktigaste uppgift är att betjäna personmedlemmarna och föreningarna. Förbundets verksamhet växer hela tiden och nästan varje år finns någon ny aktivitet på programmet. Nya tider föder nya tankar och ny verksamhet. Dans- och allsångskvällar över nätet är produkter av coronatiden, vilket kanske bidragit till att intresset bland medlemmarna att lära sig om datorer och att surfa på nätet har sett ett uppsving. Intressebevakning och påverkan har fått en allt viktigare roll genom åren.

Naturligtvis är vi inte ensamma. Det finns många andra organisationer, som gör ett gott arbete på sina egna områden, men också för oss gamla. Med mera och bättre samarbete kunde vi få mera och bättre resultat, som skulle gynna oss alla. Revirtänkandet i Svenskfinland är onödigt väl utvecklat. Vi ser det i inställningen till andra regioner, till andra kommuner och till andra föreningar och förbund. Det borde väl inte spela någon roll vem som gör ett gott arbete. Det är långt viktigare att någon gör det. Ingen organisation är ett självändamål. Alla finns de till för att verka för de mål och syften, som medlemmarna tycker är viktiga.

Flera organisationer kan ibland syssla med samma sak för samma målgrupp. Då används inte knappa resurser på ett klokt sätt. Alla förbund är beroende av stöd från samhället. Kanske coronakrisen kan tvinga fram ett bättre samarbete, när ännu knappare resurser skall fördelas. Ingenting sägs ju vara så ont att det inte också för något gott med sig.

Ingenting sägs heller vara så bra att det inte kan göras bättre. Tillsammans skall vi vara stolta över utmärkelsen, men låt den också sporra att hela tiden utveckla verksamheten till fromma för oss alla.

Ole Norrback

Ole Norrback

ANNONSER