Partipolitiskt obundet, men inte opolitiskt

26.02.2021 kl. 07:02
Så kan vårt förbund också beskrivas. Alla som vill trivas med oss på svenska är välkomna, oberoende av t.ex. politiska åsikter, religiös övertygelse, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller hudfärg. Redan den här beskrivningen är ju ett politiskt – men inte partipolitiskt – ställningstagande.

De flesta politiska partier står för i princip samma värderingar, om ock med lite varierande tyngdpunkter. Hela vår verksamhet är med andra ord socialt inkluderande och bygger på de värderingar, som är grunden för den nordiska välfärdsstaten och rättssamhället.

Varför denna nästan högstämda, självklara inledning här och nu? Jo därför att grundvärderingarna för vårt samhälle ifrågasätts. Det har sagts förr, också på den här platsen, men tål att upprepas; vårt demokratiska system är ingen självklarhet, och vi som vill leva i ett sådant, måste ständigt försvara det. Vi som sett avarterna från 1900-talet, fascismen och kommunismen och om det elände de skapade, måste vara tydliga i vårt försvar av den bästa samhällsmodell för alla, som historien känner, vår nordiska.

Att en sittande president, som förlorat ett val, sänder sina mesta fanatiska anhängare till parlamentet för att hindra att valet fastställs, kan ses som ett försök till statskupp. När det sker i USA, som ser sig som demokratins banérförare, finns det all anledning till oro. I ett annat land försöker statsledningen förgifta en motståndare, och när det misslyckas placeras offret i fängelse medan giftblandarna går fria. Hos oss skulle de som stod bakom mordförsöket straffas, inte offret. I ett tredje land tar militären makten när folkets majoritet i val avvisat militärens inflytande. Också i vårt land finns det sådana, som lånar både åsikter och slagord av demokratiföraktare, och som till och med uttryckt beundran för dem.

 

Vi har kommunalval den 18 april, om nu inte viruset råddar till planerna. Då väljer vi dem som skall sköta våra gemensamma lokala angelägenheter. Då tar vi inte ställning till hur EU:s pengar används eller till vilka partier som sitter i regeringen. Till populismens väsen hör att friskt blanda äpplen och päron, som när man tar upp sådana frågor inför kommunalvalet, som aldrig behandlas i kommunerna.

Missnöje är ofta grogrund för populismen. Missnöjet kan vara både berättigat och oberättigat. Det oberättigade har skapats med hjälp av skrämsel och konspirationsteorier och har liten eller ingen grund i verkligheten. En ofta upprepad lögn kan ofta uppfattas som en sanning. De som motsätter sig alla vacciner vilseleder. Det finns risker med vacciner, men riskerna att inte ta dem är alltid oändligt mycket större.

 

Det berättigade missnöjet finns det all anledning att ta på allvar. När pensionen är liten och kostnader för medicin och vård tillkommer, kan en pensionär i värsta fall tvingas välja mellan mat eller medicin. Den bästa och snabbaste hjälpen är då att öka stöden och/eller skära i de avgifter pensionärerna betalar. En pensionär med hälsoproblem kan inte utöka inkomsterna med arbete, men ekonomin kan förbättras genom att t.ex. sänka den egna andelen av kostnaderna för medicin, vård och transporter.

Att ta avstånd från populism, från demokratiförakt och från vilseledande demagogi är att framföra politiska åsikter, liksom att tala för att alla skall vara lika inför lagen och att alla har rätt till ett tryggt liv. Partiernas uppgift är sedan att föreslå metoder för att trygga det goda samhället vi alla vill leva i, vår uppgift är att lyfta de viktiga frågorna.

 

 

Ole Norrback, förbundsordförande

ANNONSER