PangSÅNGFest på kommande

03.06.2016 kl. 11:36
Verksamhetsledaren # 5 Inom förbundet är planeringen nu i full gång inför följande PangSÅNGFest som kommer att gå av stapeln 10-12 februari 2017. Platsen är liksom förra gången Esbo kulturcentrum i Hagalund.


Svenska pensionärsförbundet ordnade i början av år 2015 en stor pensionärskörssångfest som gick under namnet PangSÅNGFest. Sångfesten blev en stor framgång och samlade 18 körer och över 300 pensionärskörsångare från alla delar av Svenskfinland och Åland. Programmet bestod av konserter med allsång, körsång och internationellt kända gästartister som Martin Bagge och Camilla Nylund. Deltagarna kunde även delta i verkstäder som anti-aging för rösten, musik för äldre, Sibelius 150 år samt scenisk kör och körvisualisering. 

Inom förbundet är planeringen nu i full gång inför följande PangSÅNGFest som kommer att gå av stapeln 10-12 februari 2017. Platsen är liksom förra gången Esbo kulturcentrum i Hagalund. Förbundet siktar på att samla ca 600 pensionärskörsångare från olika håll i Finland och Norden till en unik upplevelse i sångens och musikens tecken.
Nästa år firar vi också Finlands 100-årsjubileum och förbundets PangSÅNGFest har antagits som en del av jubileumsprogrammet. Jubileumsårets mål är att stärka gemenskapskänslan i samhället, vilket vi tror att PangSÅNGFesten gör!
Ledstjärna för 2017 års PangSÅNGFest är nykomponerad musik. Svenska pensionärsförbundet har beställt två stora körverk som framförs på sångfesten. Det ena verket är en ny finländsk mässa som fokuserar på aktuella samhällsfrågor, generationsöverskridande tematik och medmänsklig tolerans. Mässan kommer att framföras av en för ändamålet sammansatt projektkör bestående av pensionärskörsångare från Mariehamn, Åbo och Esbo. Uruppförandet av mässan kommer att ske i Hagalunds kyrka. 

Det andra beställningsverket är komponerat för storkör, solist, recitation, violin, dragspel, gitarr, bas, slagverk, piano och synt. Verket komponeras utgående från tre kärnord förknippade med äldre av idag; livskvalitet, perspektiv och visdom. Verket kommer att ha olika delar som senare ska kunna användas som separata, självständiga verk utförda av mindre grupper. Uruppförandet sker under den avslutande festkonserten.
Med dessa beställningsverk vill Svenska pensionärsförbundet understöda finländskt konsthantverk, poängtera pensionärernas fördomsfrihet, gynna nationellt samarbete samt verka för möjlighet till kvalitativ konstutövning också efter avslutat arbetsliv. Svenska pensionärsförbundet hoppas också att verken får en internationell spridning.
Som värdkör för PangSÅNGFesten 2017 står pensionärskören Furorna (bilden) från Esbo med Benita Bärlund i spetsen och som konstnärlig programmakare fungerar Håkan Wikman.
Noterna till de gemensamma sångerna samlas i en notbok som publiceras 15 augusti. Notboken sänds till de körer och enskilda sångare som anmäler sig till PangSÅNGFesten. Anmälningstiden är 15.8-1.12.2016.

Inför PangSÅNGFesten 2017 kommer samövningar att ordnas i Helsingfors och Vasa och dessa leds av Håkan Wikman.
För närmare information kontakta ombudsman/projektledare Jan Holmberg, jan.holmberg@spfpension.fi eller tfn 020 728 8813.
Information om PangSÅNGFesten fås också på Finlands svenska sång- och musikförbunds sång- och musikfest som ordnas 10-12 juni i Karleby.
Svenska pensionärsförbundet har också en egen webbplats för PangSÅNGFesten, 
www.pangsangfest.fi

Sommarhälsningar från 

Berit Dahlin
verksamhetsledare

Berit Dahlin

ANNONSER