Livskvalitet och gemenskap i fokus för SPF under 2017

16.12.2016 kl. 09:22
VERKSAMHETSLEDAREN #9 Svenska pensionärsförbundet ordnade igen ett välbesökt höstmöte den 24 november i Tammerfors. 128 delegater från 50 föreningar samt ett tjugotal övriga deltagare hade sökt sig till restaurang Valtatie 30.

Höstmötet inleddes med välkomstord av förbundets ordförande Ole Norrback och för hälsningsorden svarade konsul Rikard Bjurström från Svenska Pensionärsföreningen i Tammerfors. På programmet stod också avtackande av avgående styrelsemedlemmar, uppvaktning av vinnarna i Skrivartävlingen samt utnämning av Årets pensionär. Riksdagsman Mats Nylund var också på plats och engagerade publiken med sitt anförande Mera samarbete – Bättre service. Benita Bärlund från pensionärskören Furorna avslutade dagen med en fartfylld presentation om den kommande PangSÅNGFesten i februari.  
Höstmötesförhandlingarna avlöpte smidigt och verksamhetsplanen för år 2017 samt förbundets strategiprogram godkändes enhälligt. 
Höstmötet fastställde följande visioner för det kommande verksamhetsåret:

  • SPF är ett livskraftigt och aktivt förbund som man är intresserad av och som man lyssnar på i samhället.
  • SPF är en öppen, tillgänglig och attraktiv organisation för nuvarande och blivande medlemmar.
  • SPF är en trovärdig och uppskattad organisation som samarbetspartner.
  • SPF är en organisation som betonar samhällsnyttan och beaktar behovet av förnyelse.
  • Höstmötet beslöt att förbundets verksamhet bygger på följande värden:
  • livskvalitet
  • gemenskap
  • trygghet
  • jämlikhet
  • delaktighet

Höstmötet enades också om att Svenska pensionärsförbundets målsättningar är att arbeta för trivsel och samhörighet och därigenom motverka ensamhet och utanförskap, att bevaka medlemmarnas intressen samt att ta tillvara den kunskap och livserfarenhet som pensionärerna har.
Temat för år 2017 är ”Tillsammans”.
Under det kommande året kommer förbundet att speciellt uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum.
Förbundets största satsning är PangSÅNGFesten som går av stapeln 10-12.2.2017 i Esbo Kulturcentrum. Närmare 600 sångare från hela Svenskfinland, Åland och Sverige är anmälda till evenemanget som bjuder på unika upplevelser i sångens och musikens tecken. Evenemanget har även godkänts som en del av det officiella jubileumsprogrammet.
Med anledning av Finlands 100-årsjubileum beslöt också höstmötet att en skrivartävling utlyses under år 2017 med temat Finlands självständighet och vad den betytt i ditt liv.
IT-verksamheten inom förbundet har fortsättningsvis hög prioritet och målet är att stöda och stimulera pensionärernas intresse och kunskaper för informations- och kommunikationsteknik. IT-verksamheten sker i nära samarbete med föreningarnas frivilliga IT-aktiva. Förbundet erbjuder stöd, skolning och tillgång till material. Under året uppmanas pensionärerna att föreslå en person som är förtjänt av utmärkelsen Årets IT-pensionär. 

Frågesporten har ett stadigt fotfäste i förbundets verksamhet och regionala frågesportsuttagningar kommer att ordnas den 15 februari i Borgå, Helsingfors, Tenala, Nagu och Vasa. Frågesportsfinalen går av stapeln på förbundets vårmöte den 25 april i Vasa. 
Medlemsrekryteringsarbetet fortsätter och förutom medlemsrekryteringstävlingen mellan föreningarna kommer också en individuell medlemsrekryteringstävling att ordnas.
Svenska pensionärsförbundet vill också betona det hälsofrämjande arbetet under det kommande året. Under den gångna hösten har många deltagit i motionskampanjen Gåkampen och under år 2017 kommer förbundet att ordna en egen motionskampanj och ett förbundsmästerskap i boule.

Målet för förbundets intressebevakning under år 2017 är att utnyttja alla påverkningsmöjligheter på nationell, regional och lokal nivå. Förbundet fortsätter att formulera åsikter i frågor som är viktiga för pensionärerna, speciellt när det gäller social- och hälsovårdsreformen, samt att arbeta för god svensk service och goda möjligheter att verka på svenska. Intressebevakningen sker även i samarbete med PIO rf, Pensionärsförbundens intresseorganisation.
Höstmötet fastställde också att God Tid utkommer med nio nummer under år 2017 med bland annat följande teman; Finland 100 år, kommunalval, hälsa, hobbyer, trädgård, boende, resor, mode och IT. 

God Jul och Gott Nytt År!
önskar 
Berit Dahlin
verksamhetsledare

Berit Dahlin

ANNONSER