Välbesökt vårmöte i Vasa

05.05.2017 kl. 08:26
Verksamhetsledaren # 4 Svenska pensionärsförbundet höll ett välbesökt vårmöte den 25 april på Svenska handelshögskolan i Vasa. 105 delegater från 40 föreningar deltog samt ett stort antal åhörare.

Dagen inleddes med hälsningsord av förbundsordförande Ole Norrback.
Bernice Tiihonen, ordförande för Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS, berättade om stadens sevärdheter. 
Studentföreningens ordförande, Carl-Oscar Beijar, önskade alla delegater och åhörare varmt välkomna till Hanken i Vasa. 
Prorektor Sören Kock presenterade verksamheten vid Hanken Svenska handelshögskolan. Hanken är den enda fristående handelshögskolan i Finland och kännetecknas som en forskningsintensiv handelshögskola med internationell inriktning och nära samarbete med näringslivet. Hanken har verksamhet i Helsingfors och Vasa och antalet studerande uppgår till drygt 2500, varav ca 25 procent studerar i Vasa. På Hanken i Vasa erbjuds fem huvudämnen; finansiell ekonomi, handelsrätt, redovisning, marknadsföring samt entreprenörskap och företagsledning. Specifikt för verksamheten i Vasa är en stark koppling mellan näringslivet och Hanken. Kock informerade också om att efterfrågan på välutbildad svenskspråkig arbetskraft håller på att stiga. Ca 80 procent av de utexaminerade stannar kvar i regionen.

Pol.lic. Johnny Åkerholm föreläste om de ekonomiska utsikterna för landet och pensionärerna, se närmare sidan 10.
Som ordförande för vårmötesförhandlingarna fungerade Pehr Löv. På föredragningslistan stod behandling av styrelsens berättelse och bokslut för år 2016. Verksamhetsledaren redogjorde för verksamheten 2016 i ord och bild och förbundets skattmästare Lasse Koivu redogjorde för bokslutet.
Ur verksamhetsberättelsen 2016 kan nämnas att förbundet under året tog i bruk ett nytt medlemsregister. Vid årets slut hade 43 föreningar och 9 klubbar fattat beslut om att börja använda det nya medlemsregistret. Flera kurser för medlemsregisteransvariga hölls i regionerna under ledning av medlemssekreterare Åsa Danielsson. 
Skrivarkurser var också en nyhet under året och chefredaktör Markus West höll kurser i regionerna riktade till de som skriver aktivt i förbundets medlemstidning, på de egna föreningarnas webbplatser och i lokaltidningar.
Förbundet samarbetade under år 2016 med de flesta finlandssvenska förbunden. Den största satsningen var genomförandet av motionskampanjen Gåkampen tillsammans med Folkhälsan, Finlands Svenska Idrott, Marthaförbundet och Hem och Skola. 
Förbundets ungdomsarbete skedde i samarbete med Finlands Svenska Skolungdomsförbund genom deltagande i Kulturkarnevalen. Denna gång ordnades karnevalen i Grankulla och Grankulla svenska pensionärer stod för anordnande av Line dance.
 
Intressebevakningen under året skedde inom ramen för Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO och i förbundets egen regi. PIO gav ett flertal utlåtanden under året samt ordnade ett välbesökt Pensionärsparlament där undersökningen På tröskeln till morgondagen presenterades. 
Svenska pensionärsförbundet gav under året utlåtanden om bland annat tillämpningen av språklagen och ordnandet av social- och hälsovården. Förbundet uppvaktade också den allsvenska riksdagsgruppen och överlämnade förbundets ställningstagande om budgetförslaget 2017 samt utlåtandet om social- och hälsovårdsreformen. Förbundsordförande var kallad till olika hörandetillfällen samt medlem i social- och hälsovårdsministeriets delegation för äldre- och pensionsärenden. 
Vårmötet fastställde enhälligt verksamhetsberättelsen och bokslutet. 


På mötet utsågs också vinnarna i Medlemsrekryteringstävlingen 2016. Första pris gick till Mariehamns Pensionärsförening, andra pris till Esbo svenska pensionärer och tredje pris till Borgå svenska pensionärsförening. 
Dagen avslutades med en spännande frågesportsfinal mellan följande lag; Arkadia pensionärer, Sjundeå Pensionärer, Borgå svenska pensionärsförening, Larsmo-Eugmo Pensionärsförening, Pensionärsklubben Milstolpen, Åbo Svenska Pensionärsklubb och Korsholms Pensionärsförening. Som frågeledare fungerade Helena Andtbacka och som domare Markus West. Ulf Wahlström hade gjort frågorna. 


Berit Dahlin
verksamhetsledare

Berit Dahlin

ANNONSER