Boulemästerskap i Mariehamn

09.06.2017 kl. 09:18
Verksamhetsledaren #5 Svenska pensionärsförbundets motionskampanj är nu avslutad. Kampanjen som pågick under tiden 15.3-15.5 aktiverade många pensionärer i hela landet. Långt över 500 motionskuponger sändes in till kansliet! Bland alla som sänt in kupongen utlottades en seniorkryssning för två personer samt tio teaterbiljetter. Alla som vann teaterbiljetter kontaktas personligen.

En lista på de 20 flitigaste pensionärerna presenteras på sidan 15.
Under sommaren fortsätter vi på temat motion och uppmanar alla att pröva på den populära motionsformen boule eller pétanque. Boule är ett samlingsnamn för olika klotspel där man ska komma så nära en målkula som möjligt. Pétanque är det yngsta av boulespelen. Det moderna spelet boule har sitt ursprung i Frankrike och boule är det franska ordet för klot. 

Som med alla sporter finns det en lång historia bakom och redan de gamla egyptierna spelade boule och även grekerna och romarna. Under medeltiden erövrade boulen Frankrike, England och stora delar av Tyskland. Till Sverige kom spelet redan på 1940-talet  och en av förgrundsgestalterna bakom spelets utveckling och genomslagskraft var Prins Bertil.
Förbundet har länge diskuterat att ordna något mästerskap i någon motionsform och valet föll på boule, eftersom många föreningar redan nu har boule som en del av sitt program och ordnar regelbundna bouleträffar och -tävlingar. 
Boule är en motionsform som är förhållandevis billig att utöva och den kräver ingen märkvärdigare utrustning. Boule passar lika bra för kvinnor som män och det är också en motionsform där alla åldrar kan delta. Genom att spela boule tränar man upp smidighet, balans och psykisk styrka. Man kan spela boule året om, men många föredrar att spela endast under sommaren då man kan spela utomhus. Liksom alla motionsformer har även boule sina egna regler, men grunderna kan man lära sig på 10 minuter och många säger att efter en timme så är man fast! 

Förbundets första boulemästerskap ordnas den 23 augusti i Mariehamn. Platsen är sportplanen invid Strandnäs skola. 
Mästerskapet ordnas som ett öppet mästerskap för förbundets medlemmar. Sammanlagt 60 lag ryms med. Ett lag består av 3 spelare. Egna bouleklot medtages. Mästerskapet spelas enligt det så kallade monradsystemet. Beträffande reglerna så följs de internationella spelreglerna för boule/pétanque som antogs av förbundsstyrelsen för Svenska Bouleförbundet 21.2.2017.
Boulemästerskapet kommer att gå av stapeln mellan kl. 9.00 och 13.30 för att möjliggöra hemfärd med eftermiddagsfärjan m/s Viking Grace kl. 14.25 från Mariehamn till Åbo.
Fina pokaler utdelas till de tre bästa lagen.
Som arrangör för boulemästerskapet står Svenska pensionärsförbundet tillsammans med Mariehamns Pensionärsförening. 
Den kalla våren har bromsat boulespelarna i många regioner, men nu får vi hoppas att värmen kommer och spelarna kan komma i gång! Anmälningstiden utgår 28.6. 
För närmare information och anmälning kontakta verksamhetsledaren per tfn 020 7288812 eller epost, berit.dahlin@spfpension.fi.
Trevlig sommar!

Berit Dahlin
verksamhetsledare

Berit Dahlin

ANNONSER