Datorn ger oss pensionärer både nytta och nöje

10.11.2017 kl. 08:46
Idag krävs allt mera it-användning  i kontakten med stat och samhälle. I början av nästa år blir medborgarposten verklighet och vi medborgare förutsätts läsa vår post från myndigheter från datorn med hjälp av nättjänsten suomi.fi.

Redan nu använder många nätbanken för att betala räkningar och nättjänsten kanta.fi för att förnya recept och komma åt era egna sjukvårdsuppgifter.
För att ni medlemmar i föreningarna skall hänga med i den här utvecklingen som kallas digitalisering, vill förbundet ge er medlemmar möjligheter att öka era datakunskaper och stimulera intresset för datoranvändning.

Förbundets it-koordinator och it-kommitté försöker på alla sätt hjälpa er genom att ordna utbildning och stöd för frivilliga it-handledare i föreningarna. Utbildningens mål är att stöda it-handledarna att bättre kunna hjälpa både nybörjare och de som redan använder dator. It-kommittén följer med läget i föreningarna och regionerna och försöker identifiera vad som är aktuellt för er pensionärer. 
Datoranvändningen behöver inte enbart vara ett måste som staten tvingar på oss, många pensionärer använder datorn för att hålla kontakt med släkt och vänner. Till exempel via tjänster som Skype, som gör att man kan ringa gratis videosamtal till en annan datoranvändare. De som använder smarttelefon använder ofta appen Whatsapp för att skicka korta textmeddelanden till grupper, t.ex. hela familjen, också det gratis. Facebook är en nättjänst som blir allt vanligare bland oss pensionärer, många har genom Facebook fått kontakt med släktingar, gamla skolkamrater och andra som man inte träffar så ofta. 

För pensionärsföreningarna kan flera datoranvändare och flera Facebook-användare bidra till att hålla kontakt med medlemmar men också ge stora möjligheter att värva nya medlemmar. 
Målet för förbundet är att varje förening har en webbplats som speglar föreningens verksamhet. Förbundet erbjuder via Webbhuset föreningarna en gratis webbplattform, där var och en kan bygga upp innehåll som speglar föreningens verksamhet. Webbsidan bör vara informativ och lätt att hitta rätt på. Kontinuerlig uppdatering är viktigt för att vara värd ett besök, gammal information tas bort eller flyttas till historiken. Bilder på webbplatsen berättar ofta mer än många ord om vad man sysslar med i föreningarna.
Många föreningar har idag en egen Facebook-grupp eller Facebook-sida som komplement till webbplatsen. 

Webbhusets nya medlemsregister är ett annat verktyg som förbundet erbjuder er för att underlätta föreningsarbetet. Det är smidigt och lätt att använda. Registret ger föreningarna möjlighet att via e-post skicka meddelanden till medlemmarna. Det ger en direkt och effektiv kanal för information om program, möten och resor. Det ger också föreningarna möjlighet att fakturera medlemsavgifterna.
Om ni har önskemål och idéer för hur vi kan hjälpa er ännu bättre, ta kontakt med vår it-koordinator Robert Riska. 

Knut Brännbacka
ordförande för it-kommittén

Knut Brännbacka

ANNONSER