En bättre plats att åldras på

28.03.2018 kl. 09:53
Verksamhetsledaren #3 I fredags firade vi Nordens Dag och i huvudstaden uppmärksammades dagen stort i Kampens köpcentrum. På plats fanns bland annat Pohjola-Norden, Nordjobb, Nordens ungdomsförbund samt Nordens välfärdscenter som är en institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsosektorn.


Nordens välfärdscenters verksamhet utgår från de utmaningar som det nordiska välfärdssamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen. Huvudsakliga arbetsområden är folkhälsa, arbetsinkludering, funktionshinder, välfärdspolitik, välfärdsteknologi och integration.

I början av året utkom Nordens välfärdscenter med en skrift om arbetet för åldersvänliga städer, ”En bättre plats att åldras på – Arbete för åldersvänliga städer i Norden.” 
Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre personer ökar. Ungefär 5 miljoner människor i Norden är idag 65 år eller äldre. För att möta den demografiska utvecklingen  har Nordens välfärdscenter tagit initiativ till ett projekt om livskvalitet för äldre i Norden. Projektet fokuserar på möjligheten till fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och meningsfullhet. 
Ett antal städer i Norden har valt att ansluta sig till Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk, Age-friendly cities and communities dvs. Tammerfors, Oslo, Trondheim, Uppsala, Göteborg och Reykjavik. Dessa städer har förbundit sig att arbeta brett och strukturerat med de åtta temaområden som WHO lyft fram; utomhusmiljöer och bebyggelse, bostäder, transporter, respekt och social inkludering, socialt deltagande, delaktighet i samhälle och arbetsliv, kommunikation och information och samhällsstöd och hälsovård. 
Tammerfors har drygt 200 000 invånare och 24 procent är över 60 år. I stadens strategiska seniorprogram lyder budskapet ”Se åldrandet som en möjlighet!” I praktiken innebär det att staden arbetar för att ändra attityderna till äldre och åldrandet. Staden har en ombudsman för tillgänglighet som bland annat granskar alla stadsplaner. När nya bostadsområden byggs ska möten mellan olika generationer underlättas. Enligt stadens undersökning har 22 procent av invånarna över 75 år svårt att gå 500 meter och nu satsar man på en tillgängligare kollektivtrafik med låggolvbussar och täta turer utlovas för den nya spårvagnslinjen. Tammerfors har ett nära samarbete med frivilligorganisationer för att äldre invånare ska kunna röra på sig mera och bland annat har man engagerat frivilliga som kan vara sällskap på en promenad, en cykeltur eller på ett kulturevenemang. 

Av de andra städerna vill jag speciellt lyfta fram Oslo med drygt 660 000 invånare. Ca 7000 invånare har en demenssjukdom och enligt prognosen förväntas den att fördubblas till år 2040. Staden har fokuserat på att arbeta med bostäder, hälso- och omsorgstjänster, kommunikation och medverkan, deltagande i samhällslivet, transport, utemiljöer och fysisk aktivitet. Bland annat har man utsett en pilotstadsdel, Nordre Aker, som ska fungera som mentor och sprida erfarenheterna till andra delar av staden. Man har försett äldre med Ipads och bett dem gå ut och filma. I filmerna har man sett hur svårt det kan vara att ta sig in och ut i tunnelbanan eller röra sig i en otillgänglig miljö. Under vintern riskerar många äldre i staden att bli isolerade på grund av snö och halka och det har lett till att sandsäckar och broddar har delats ut till äldre invånare. I Oslo har man också uppmuntrat till möten mellan generationerna och i september 2017 ordnade man för första gången Generation games, ett sportevenemang där äldre, medelålders och unga tävlade i olika grenar. 

Vi som var med på Boulemästerskapen i Mariehamn i somras, minns säkert alla ivriga lågstadieelever som kom och tittade på och ville vara med och spela...
En bättre plats att åldras på vänder sig i första hand till beslutsfattare på lokal nivå och till pensionärsorganisationerna. Den kan laddas ner från www.nordicwelfare.org eller beställas.
Svenska pensionärsförbundet kommer också att distribuera En bättre plats att åldras på till föreningarna per post.
Nordens välfärdscenter ordnar under året en föreläsningsserie kring temat i de nordiska länderna. 
 

Berit Dahlin

ANNONSER