Pensionärer i nytt nätverk!

27.04.2018 kl. 08:12
En ny typ av gränsregional samverkan inleddes i fjol mellan Svenska pensionärsförbundet i Österbotten r.f. och SPF Seniorernas Västerbottendistrikt i Sverige. Seniorerna i Västerbotten ordnade det första Pensionärsparlamentet i Lycksele.

Det blev en riktig fullträff! I år ordnas fortsättningen den 14-15 maj i Vasa med besök till Kvarkens skärgård som sedan 2006 är Unescos världsarv. Tanken är att parlamentet ska bli ett årligen återkommande event med ett övergripande tema. 
Målsättningen är att skapa ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte om äldrepolitiken i båda länderna. Syftet är också att på lång sikt stärka inflytandet i äldrefrågor på flera nivåer både regionalt och nationellt. De äldres röst behöver stärkas i debatten om samhällsutvecklingen. 
Målsättningen med samarbetet är också att utveckla kontakter och nya samarbetsformer mellan pensionärsföreningarna på båda sidor om Kvarken. Inkommande sommar kommer några pensionärsföreningar i Österbotten att besöka pensionärsföreningar på olika orter i Västerbotten som ett resultat av parlamentets speeddating i Lycksele. Samarbetet och nätverkandet har börjat!
Temat för Kvarkens pensionärsparlament i Vasa är ”Att åldras tryggt!”  Tidigare statsminister Esko Aho inleder om ”Valfriheten i vården”. Susanne Rolfner Suvanto från Omvårdnadsinstitutet i Sverige fortsätter med temat ”Kvalitet i äldreomsorgen”. Under den andra dagen fördjupar vi oss i vårdvilja, testamenten och framtidsfullmakter. Till pensionärsparlamentet väntas över 200 deltagare.
”Vi behöver bli mycket mer professionella och bättre på att ställa krav på att få vara med och påverka i tidiga skeden. Det kan gälla allt från prioriteringar i budgeter till hur prisnivåer fastställs inom hemtjänst, tillgänglighetsfrågor inom trafik och belysning, beslut om vem som ska utföra hemtjänst eller vilken mat som serveras”, säger Ingemar Sandström som är ordförande för SPF Seniorerna i Västerbotten till tidningen Västerbottningen 18.5.2017.

SPF Seniorernas Västerbottendistrikt har 30 och SPF i Österbotten har 26 medlemsföreningar. Totalt är det 56 lokalföreningar som deltar i Kvarkens pensionärsparlament. Vi har 9000 medlemmar i Österbotten och Seniorerna i Västerbotten har lika många medlemmar på andra sidan Kvarken. Det är lika stora regionala pensionärsorganisationer. Svenska pensionärsförbundet i Finland har drygt 20.000 medlemmar och ökar stadigt. Det största finska pensionärsförbundet Eläkeliitto har 130.000  medlemmar, 20 distrikt och 401 medlemsföreningar. Seniorerna i Sverige har 265.000 medlemmar i 27 distrikt och ca 800 medlemsföreningar runt om i landet. 
Pensionärerna i de nordiska länderna brottas  med liknande frågor och problem. De äldre ska bo hemma längre men det kan leda till en känsla av ensamhet och otrygghet. Butik, bank, post och annan service flyttar till centralorter. Kollektivtrafiken fungerar dåligt och vägarna är tyvärr ofta i uselt skick på landsbygden. Tjänsterna digitaliseras och det gäller att hänga med i it-utvecklingen eller att ha anhöriga som hjälper en. Här har pensionärsförbunden en viktig roll som intressebevakare.
 
I Norge, Danmark och Finland har pensionärernas inflytande garanterats i lag. I Finland har vi ett kommunalt organ, äldrerådet, som har till uppgift att föra fram frågor som är viktiga för äldre människor i ett tidigt skede i beslutsprocessen. Äldrerådets inflytande är ändå mycket beroende av hur aktivt äldrerådet deltar i beslutsprocessen. Om landskaps- och vårdreformen i Finland  genomförs så kommer äldreråden att även finnas på landskapsnivå. 
I Sverige är det frivilligt med kommunala pensionärsråd KPR och landstingets dito LPR. SPF Seniorerna arbetar för att pensionärsråden ska bli lagstadgade i alla kommuner och landsting för att trygga att de äldre hörs.
Vår förhoppning är att samarbetet mellan pensionärsföreningarna i Västerbotten och Österbotten ska ge inspiration till att fler samverkansprojekt startar mellan pensionärsföreningarna i de nordiska länderna.

 

Anita Ismark, ordförande för SPF Österbotten

ANNONSER