Sommararena med äldre i fokus

08.06.2018 kl. 08:05
Verksamhetsledaren # 5 13-14 juni ordnas AlandicaDebatt på Åland, en svenskspråkig sommararena för finländska och nordiska samhällsfrågor. Temat för årets arena är Norden i förändring. 
AlandicaDebatt bjuder på flera seminarier om aktuella frågor för pensionärer. 
Centralorganisationen för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete Trafikskyddet kommer i sitt seminariepass att lyfta upp frågor om körkort, hälsotillstånd och körförmågan under rubriken Seniorer i trafiken. Som vi alla vet måste man ty sig till egen bil för långa resor där det inte finns kollektivtrafik. Bil behövs för att uträtta ärenden, köra till stugan och träffa vänner. Därför är det särskilt viktigt för äldre som bor på landsbygden att upprätthålla sin körskicklighet. Även par med körkort gör klokt i att se till att bägge parterna upprätthåller sin körskicklighet. Trafikskyddet ordnar olika möten och kurser för seniorförare om åldrandets inverkan på körförmågan. Även bilskolorna erbjuder körlektioner för äldre bilister för att uppdatera körskickligheten.
På seminariepasset diskuteras följande frågor: Betyder körkortet livskvalitet och ett aktiv liv för äldre bilförare? Hurudana är äldre bakom ratten? På vilket sätt kan hälsotillståndet begränsa körandet? Som sakkunniga medverkar Catharina Smiderstedt, trafiksäkerhetskonsulent på landskapsregeringens Vägnätsbyrå samt planerare Mia Koski, kontaktchef Heli Lintamo från Trafikskyddet och läkaren Michael von Beetzen.
På seminariet På bettet hela livet diskuteras äldres behov av allmän tandvård och äldres möjligheter att få tandvård oberoende av ekonomiska resurser. För äldres hälsa är tänder mycket viktiga, att äta mångsidig och näringsrik kost kräver friska tänder och att tugga med egna tänder har dessutom visat sig bra för att aktivera hjärncellerna. Har man hela och friska tänder är chansen större att hälsan i övrigt är i skick. Detta kräver dock regelbunden kontakt med tandvården.  I seminariet medverkar Anders Westermark, docent i kärlkirurgi, Leif Jansson, ordförande för äldrerådet i Mariehamn samt lagtingsledamöterna Carina Aaltonen och Sara Kemetter.
 
Nordens välfärdscenter lyfter i sin tur upp hur det är att åldras i Norden. Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre invånare ökar, vilket betyder att samhället ställs inför nya utmaningar beträffande bostäder, transporter, samhällsplanering, hälso- och sjukvård samt social omsorg. För att äldre invånare ska få uppleva livskvalitet ställer det krav på strategisk planering och samarbete mellan olika aktörer både nationellt och lokalt. Under seminariet behandlas Nordens välvärdscenters arbete med åldersvänliga städer och nordiskt samarbete på demensområdet. Som föreläsare medverkar projektledare för äldrefrågor Ann Jönsson och projektledare för demens och funktionshinder Lars Rottem Krangnes från Nordens välfärdscenter. 
Svenska pensionärsförbundet medverkar med ett seminarium om Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för äldre. Digitaliseringen av offentliga tjänster är ett genomgående tema i regeringens strategi. Man har redan byggt upp strukturer för att underlätta och påskynda digitaliseringen och beredskap finns att i snabb takt digitalisera allt fler tjänster som t.ex. digitalisering av post från kommuner och myndigheter. Tanken är att Suomi.fi-portalen ska vara den huvudsakliga kommunikationskanalen mellan medborgare och myndigheter i framtiden.
Vilka utmaningar innebär det här för äldre? Måste alla bli digitala och vad händer med de som inte kan eller vill använda dator? Hur ska man övertyga dem som inte vill använda dator och vilka lösningar borde erbjudas för dem som inte kan använda dator? 
I förbundets seminarium medverkar förbundsordförande Ole Norrback, it-koordinator Robert Riska samt Gun Carlson, ordförande för Norra Ålands Pensionärer, förbundsstyrelsemedlem Anita Ismark och riksdagsledamot Mats Löfström.
Under dagarna finns möjlighet att besöka vår utställningsmonter där förbundet, Mariehamns pensionärsförening och Norra Ålands Pensionärer står till er tjänst!
Svenska pensionärsförbundet önskar alla välkomna till årets händelse inom samhällsdebatten i Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn!
Berit Dahlin
verksamhetsledare
Berit Dahlin

ANNONSER