PangSÅNGFesten 2019 tar form

31.08.2018 kl. 09:09
Verksamhetsledaren #6 Svenska pensionärsförbundets första pensionärskörsångfest, PangSÅNGFest, ordnades i februari 2015 i Esbo kulturcentrum i Hagalund. Sångfesten blev en stor framgång och samlade 18 körer och över 300 pensionärskörsångare från alla delar av Svenskfinland och Åland.


Programmet bestod av konserter med allsång, körsång och internationellt kända gästartister som Martin Bagge och Camilla Nylund. Deltagarna kunde även delta i verkstäder som anti-aging för rösten, musik för äldre, Sibelius 150 år samt scenisk kör och körvisualisering. 

Följande PangSÅNGFest ordnades i början av år 2017, även den i Esbo kulturcentrum. PangSÅNGFesten var förbundets storsatsning under Finlands 100-årsjubileum och ledstjärna för festen var nykomponerad musik. Förbundet beslöt att ta fram två stora körverk för att understöda finländskt konsthantverk, poängtera pensionärernas fördomsfrihet, gynna nationellt samarbete samt verka för möjlighet till kvalitativ konstutövning också efter avslutat arbetsliv. Det ena verket var en ny finländsk mässa, Diligam te – samtal med Gud med text av Hilkka Olkinuora och med musik av Mia Makaroff. Uruppförandet av mässan skedde i Hagalunds kyrka.
Det andra beställningsverket var Sånger om dig och mig med text av Claes Andersson och musik av Patrick Wingren. Uruppförandet skedde under festkonserten.
Planeringen inför den tredje PangSÅNGFesten är nu i full gång! Tidpunkten för festen är 15-17.2.2019 och platsen är liksom tidigare år Esbo kulturcentrum i Hagalund. PangSÅNGFesten kommer att inledas på fredagskvällen med en konsert i Hagalunds kyrka. Programmet på lördagen omfattar röstvård/yoga, körkavalkad, allsång, konsert och på söndagen ordnas den traditionella festkonserten. 
Som tidigare år står Furorna från Esbo med Benita Bärlund i spetsen som värdkör för sångfesten och som konstnärlig programmakare fungerar Håkan Wikman.


Noterna till de gemensamma sångerna samlas i en sångbok som publiceras i slutet av augusti. Repertoaren består dels av gamla välbekanta sånger och dels av nya sånger. Bland annat ingår Rosa på bal och Fragancia av Evert Taube, Bort allt vad oro gör av Carl Michael Bellman och Hösten av Claes Andersson.  
Sångboken sänds till de körer och enskilda sångare som anmäler sig till PangSÅNGFesten. Anmälningstiden är 1.9-1.12.2018. Deltagaravgiften är den samma som i fjol, 45 euro.
Inför PangSÅNGFesten 2019 kommer samövningar att ordnas i Helsingfors och Vasa och dessa leds av Håkan Wikman.
För närmare information kontakta verksamhetsledare Berit Dahlin, berit.dahlin@spfpension.fi, tfn 040 5780248.
Svenska pensionärsförbundet har också en egen webbplats för PangSÅNGFesten, www.pangsangfest.fi

 

Berit Dahlin

ANNONSER